facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wyróżniony referat na XII Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mӧssbauerowskiej”

Referat mgr Patrycji Kierlik - słuchaczki I roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach pt.: Iron phases identification of topsoil separates został wyróżniony podczas XII Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopii Mӧssbauerowskiej w Goniądzu (17-20 czerwca 2018).

Prezentowane wyniki zostaną rekomendowane przez Komitet Naukowy OSSM’2018 - do prezentacji ustnej na międzynarodowej konferencji ICAME w 2019r organizowanej przez Instytut Fizyki i Chemii Uniwersytetu w Dalian – Chiny

Magister Patrycja Kierlik przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauki o Materiałach pod opieką naukową dr hab. Anety Hanc-Kuczkowskiej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska – Prezesem Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mossbauerowskiej.

Miło nam poinformować, iż w wyników ogólnopolskich wyborów do Zarządu PTSM przeprowadzonych w dniu 18 czerwca 2018 – Prezesem Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mӧssbauerowskiej została dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska z Instytutu Nauki o Materiałach .

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.