facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

- 23 maja
- 25 czerwca.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.