facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wypłaty stypendiów

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpią 26 kwietnia (z wyrównaniem za marzec), 25 maja i 22 czerwca. Wypłata dodatków mieszkaniowych za czerwiec zostanie dokonana w lipcu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.