Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład Prof. Ilya Polishuka

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów w środę, 6 lutego o 12.00, na wykład prof. Ilya Polishuka pt. „Predicting Phase Behavior of Metallic Mercury in Liquid and Compressed Gaseous Hydrocarbons". Wykład odbędzie w Instytucie Chemii, ul. Bankowa 14, sala 111 (parter).

Wykład powinien zainteresować fizyków, chemików i biologów. Dotyka on ważnego problemu rozpuszczalności metalicznej rtęci w naturalnych mieszaninach węglowodorów gazowych, np. w gazie ziemnym. Niewielu naukowców zdaje sobie sprawę, że metaliczna rtęć rozpuszcza się w gazach. Zazwyczaj panuje przekonanie, ze rtęć musi występować w przyrodzie w formie jonowej. Wiedza wynikająca z badań nad rozpuszczalnością tego pierwiastka, istotna z punktu widzenia ochrony środowiska, stanowi jednocześnie swego rodzaju tabu. W dostępnej literaturze naukowej jest tylko kilka prac na ten temat, a większość informacji zawarta jest formie ukrytych raportów firm petrochemicznych.

Profesor Polishuk jest specjalistą w dziedzinie inżynierii chemicznej, jest wykładowcą i badaczem w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii na Uniwersytecie Ariel w Izraelu. Do Katowic przyjechał na zaproszenie dr hab. Mirosława Chorążewskiego. Wykład organizowany jest przez Instytutu Chemii UŚ i katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.