facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

URSD przyznała środki na działalność organizacji i samorządów doktoranckich na I półrocze 2017

W I półroczu 2017 r. do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów wpłynęły łącznie dwanaście wniosków w sprawie dofinansowania projektów w zakresie doktoranckiej działalności naukowej. Dofinansowania do zgłoszonych projektów otrzymały:
 

  • Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa (WF) - Organizacja interdyscyplinarnej konferencji naukowej "O czasie na czasie" - 700,00 zł
  • Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ - Organizacja międzynarodowej konferencji "10th Geosymposium of Young Researchers Silesia 2017" - 2500,00 zł
  • WRSD Wydziału Filologicznego - Festiwal kreatywności - 1000,00 zł
  • WRSD Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - Organizacja ogólnopolskiej konferencji "Pomiędzy naukami - zjazd fizyków i matematyków" - 2000,00 zł
  • WRSD Wydziału Nauk Społecznych - Organizacja międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Jan Patocka i inni. W kręgu czeskiej filozofii, historii, polityki i kultury" - 1800,00 zł
  • Justyna Knosała (WPiA) - Organizacja międzynarodowej konferencji "Future of Animal Law in Europe" - 800,00 zł 
  • Norbert Slenzok (WNS) - Ogólnopolska konferencja "Filozofia niemiecka od Wolffa do Habermasa" - 500,00 zł

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.