facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie wyborcze URSD

26 listopada 2018 roku o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie wyborcze Uczelnianej Rady Samorządu Doktoratów. Miejscem spotkania jest sala numer 42s, w Instytucie Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9, I piętro). W spotkaniu mogą brać udział delegaci do URSD wybrani na poszczególnych wydziałach UŚ w wyborach opisanych w Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w paragrafie 4.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.