Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dyskusyjne – Prawo własności do obiektów niematerialnych

Zapraszamy na pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach. Spotykamy się 28.02 o godzinie 18:00 w sali 227 na drugim piętrze budynku Instytutu Matematyki przy ul. Bankowej 14.

Podobnie jak wcześniej spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji. Tematem spotkania będzie zagadnienie własności intelektualnej - prawo własności do obiektów niematerialnych, takich jak utwory, wynalazki, idee, i informacje. Analizie poddane zostaną wybrane teorie mające uzasadnić zawłaszczanie takich bytów oraz ich krytyka. Dyskusję rozpocznie i poprowadzi dr hab. inż. Wojciech Gamrot, z Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podstawowym tekstem do dyskusji będzie esej Stephana Kinselli "Against Intelectual Property" (strony 1-37) dostępny pod adresem: https://mises.pl/blog/2012/01/29/255/

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.