Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROM – stypendia na krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne dla doktorantów

 Ruszył nabór do programu PROM – Międzynarodowa mobilność doktorantów i kadry akademickiej w module: wyjazdy doktorantów. Uniwersytet Śląski w Katowicach dysponuje sześćdziesięcioma miejscami stypendialnymi na krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne.

Uprawnieni do wyjazdy są wszyscy doktoranci UŚ, którzy nie ukończyli 40. roku życia. Mobilności mogą trwać od 5 do 30 dni i mają być zrealizowane do 30 września 2020 roku, a ich celem może być udział w krótkich formach kształcenia, uczestnictwo w konferencji naukowej lub praca badawcza.

Termin naboru: 22 listopada – 11 grudnia 2019 roku.

Nabór do projektu obywa się drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny:

Wersja polska: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1128

Wersja angielska: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1135

Projekt koordynuje Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Więcej informacji:

W języku polskim: https://www.us.edu.pl/szkola-doktorska/prom

W języku angielskim: https://www.us.edu.pl/szkola-doktorska/prom-english

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.