facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pomoc materialna w semestrze letnim 2017/2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2018 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego nie ulega zmianie i wynosi 950,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio, przy dochodach:

od 0,00 zł do 200 zł    - 1000 zł
od 200,01 zł do 400 zł - 800 zł
od 400,01 zł do 600 zł - 600 zł
od 600,01 zł do 800 zł - 400 zł

od 800,01 zł  do 950 zł - 200 zł

 Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

a) z tytułu zamieszkiwania w DS.- UŚ wynosi odpowiednio:
- DS w Katowicach i Sosnowcu – 381 zł miesięcznie tj. 12,70 zł na dobę,
- DS w Cieszynie – 300 zł miesięcznie tj.10 zł na dobę,
b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80 zł miesięcznie tj. 2,60 zł na dobę

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 400 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – do 1.000 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300 zł

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego- 950 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio, przy dochodach:

od 0,00 zł do 200 zł    - 1100 zł
od 200,01 zł do 400 zł - 900 zł
od 400,01 zł do 600 zł - 700 zł
od 600,01 zł do 800 zł - 500 zł

od 800,01 zł do 950 zł - 300 zł 

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

a) z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
- DS. w Katowicach i Sosnowcu – 381 zł miesięcznie /12,70 zł na dobę,
- DS. w Cieszynie – 300 zł miesięcznie /10 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80 zł miesięcznie /2,60 zł na dobę

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 400 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – do 1000 zł


Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300 zł

Ponadto informujemy, iż wysokości stypendium rektora dla najlepszego studenta oraz stypendium dla najlepszego doktoranta w semestrze letnim wynoszą:

  • Wysokość miesięcznego stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 700 zł przy ustalonych 7% uprawnionych
  • Wysokość miesięcznego stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi 1200 zł przy ustalonych 8% uprawnionych

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za marzec nastąpi 26 kwietnia br.
  • W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy, tj. od marca do czerwca 2018 r.)
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
    2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych  świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 2450 zł. Zgodnie z § 5 ust. 6 cyt. Regulaminu łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia tj. 2205 zł.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.