facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

„Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej"

24 i 25 października 2017 r. w Bydgoszczy odbywać się będzie konferencja pt. „Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej".

Problem polityki historycznej odgrywa istotną rolę we współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych. Celem konferencji będzie podjęcie wielowątkowej refleksji na temat pamięci w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym. Intencją organizatorów spotkania jest usystematyzowanie problemów definicyjnych i przegląd rozwiązań instytucjonalnych w omawianym zakresie. Warto przy tej okazji dokonać również porównań doświadczeń polskich z tendencjami europejskimi i światowymi. Spotkanie adresowane jest do historyków, socjologów, kulturoznawców, antropologów kultury, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad pamięcią i historią w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

 • historia i kultura jako fundamenty kreowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej w kontekście,
 • kultury pamięci i polityki pamięci (polityki historycznej),
 • uniwersalne mechanizmy tożsamości narodowej w społeczeństwach europejskich,
 • transgraniczna polityka pamięci, eksponowanie tożsamości Innego,
 • praktyki stosowane w celu wzmocnienia tożsamości (patriotyzm i „obywatelskość”),
 • pamięć o przeszłości w kulturze i sztuce,
 • polityka pamięci jako element polityki kulturalnej,
 • anatomia polityki pamięci,
 • relacje polityki i kultury pamięci,
 • polityka a dyplomacja pamięci,
 • polityka miejsca,
 • pamięć a komunikowanie publiczne/polityczne,
 • miejsca pamięci,
 • aksjologia a pamięć,
 • pola zastosowania pojęcia postpamięci,
 • pamięć a doświadczenie,
 • narracja jako opowieść o doświadczeniu,
 • rola mediów w dyskursie na temat przeszłości i media jako komponent polityki pamięci.

 

Szczegółowe informacje (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.