facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Opłaty za studia doktoranckie

Opłaty za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 2016-07-08 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 na studiach trzeciego stopnia.

 

Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 2015-07-23 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 na studiach trzeciego stopnia.

 

Uchwała nr 329/2014 z dnia 2014-09-23 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.

Zarządzenie nr 150/2014 z dnia 2014-09-30 Rektora UŚ zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia oraz w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 na studiach trzeciego stopnia.

Zarządzenie nr 148/2014 z dnia 2014-09-30 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia.

Zarządzenie nr 161 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia.

Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia 

 

 

 

Elektroniczna legitymacja doktoranta

Osoby przyjęte na studia doktoranckie wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - ELD w wysokości 17,00 zł.
Numer konta można wygenerować logując się w serwisie USOSweb.
Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia.
Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb w zakładce "DLA WSZYSTKICH".

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.