Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opłaty za studia doktoranckie

Opłaty za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 11-07-2017 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 2016-07-08 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 na studiach trzeciego stopnia.

 

Uchwała nr 329/2014 z dnia 2014-09-23 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.

Zarządzenie nr 150/2014 z dnia 2014-09-30 Rektora UŚ zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia oraz w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 na studiach trzeciego stopnia.

Zarządzenie nr 148/2014 z dnia 2014-09-30 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia.

Zarządzenie nr 161 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia.

Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia 

 

 

 

Elektroniczna legitymacja doktoranta

Osoby przyjęte na studia doktoranckie wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - ELD w wysokości 17,00 zł.
Numer konta można wygenerować logując się w serwisie USOSweb.
Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest po około tygodniu od momentu wpisania się na studia.
Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb w zakładce "DLA WSZYSTKICH".

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.