facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obszary dziedzinowe w Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w ramach trzech obszarów dziedzinowych:

 1. obszaru nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki, obejmującego dyscypliny:
  1. filozofia,
  2. historia,
  3. językoznawstwo,
  4. literaturoznawstwo,
  5. nauki o kulturze i religii,
  6. nauki teologiczne,
  7. sztuki filmowe i teatralne,
  8. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

   

 2. obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, obejmującego dyscypliny:
  1. informatyka techniczna i telekomunikacja,
  2. inżynieria materiałowa,
  3. matematyka,
  4. nauki biologiczne,
  5. nauki chemiczne,
  6. nauki fizyczne,
  7. nauki o Ziemi i środowisku;

   

 3. obszaru nauk społecznych, obejmującego dyscypliny:
  1. nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  2. nauki o polityce i administracji,
  3. nauki prawne,
  4. nauki socjologiczne,
  5. pedagogika,
  6. psychologia.

 

Limity miejsc

W roku akademickim 2019/2020 podział miejsc pomiędzy poszczególne obszary dziedzinowe Szkoły Doktorskiej przedstawia się następująco:

 1. obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki —36 miejsc,
 2.  obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych —32 miejsca,
 3.  obszar nauk społecznych —32 miejsca.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.