facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia doktoranckie

 
INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
na studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia doktoranckie rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku. 

 


Kandydaci na studia doktoranckie nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej

 

Studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

Kwalifikacje trzeciego stopnia – uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

 

 
Akty prawne :

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.