Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykaz studiów doktoranckich

Wykaz studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim

uruchomionych do roku akademickiego 2018/2019

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 26/28

Studia Doktoranckie w zakresie nauk biologicznych:

 • biologia

 • Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity(studia w języku  angielskim)

Kierownik

Dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek

katarzyna.hupert-kocurek@us.edu.pl

tel. 32 200 94 62

ul. Jagiellońska 28

Sekretariat

Zofia Kuglin
tel 32 200 94 61,
ul. Jagiellońska 26/28
pok. B-2,1
e-mail: zofia.kuglin@us.edu.pl

 

Wydział Filologiczny
40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1

Studia Doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych:
 

 • językoznawstwa

 • literaturoznawstwa

 • bibliologia i informatologia

 • kulturoznawstwo

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak

tel (32) 2009 259
fax (32) 2009 257
alina.swiesciak@gmail.com

Sekretariat

Marwina Grolik, sprawy dydaktyki,

tel (32) 2009 259, pok. 102
fax (32) 2009 257
marwina.grolik@us.edu.pl

Diana Pasek, sprawy dot. przewodów doktorskich

tel (32) 2009 259, pok. 102
fax (32) 2009 257
diana.pasek@us.edu.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4

Studia Doktoranckie w zakresie nauk fizycznych:

 • fizyka

 • PhD in Physics

Kierownik

dr hab. inż. Michał Mierzwa
ul. Pułku Piechoty 1A,  41-500 Chorzów pok. F/0/13
tel.( 32) 349-76-49
e-mail: michal.mierzwa@us.edu.pl

Sekretariat

Do spraw toku studiów:

Dziekanat W.MFCh : Katarzyna Gołaszewska

Bankowa 14 pok. 219

tel.: 32/359 11 30 wew.24

e-mail: katarzyna.golaszewska@us.edu.pl

Do spraw przewodów doktorskich:

Instytut Fizyki

mgr Elwira KOŁODZIEJ
tel. 359 21 14,

Uniwersytecka 4, pok. 152
e-mail: elwira.kolodziej@us.edu.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
40-007 Katowice, ul. Szkolna 7

Studia Doktoranckie w zakresie nauk chemicznych:

 • chemia

Kierownik

dr hab.prof.UŚ Rafał Sitko  

ul.Szkolna 9 ,  40-007 Katowice  pok. nr 31

tel. (32) 359- 15 -56

e.mail: rafal.sitko@us.edu.pl

Sekretariat

Do spraw toku studiów:

Dziekanat W.MFCh

Katarzyna Gołaszewska

Bankowa 14 pok. 219

Tel.: 32/359 11 30 wew. 24

e-mail: katarzyna.golaszewska@us.edu.pl

Do spraw przewodów doktorskich:

inż. Tomasz Żarski

tomasz.zarski@us.edu.pl

Instytut Chemii

Szkolna 7, pok 39

tel: 32 359 15 45

e-mail: ich@us.edu.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Matematyki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Studia Doktoranckie w zakresie nauk matematycznych:

 • matematyka

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Marta Tyran - Kamińska
tel. 32 359 21 90

ul. Bankowa 14 
e-mail: marta.tyran-kaminska@us.edu.pl

Sekretariat

Do spraw toku studiów:

Dziekanat W.MFCh

Katarzyna Gołaszewska

Bankowa 14, pok. 219

Tel.: 32/359 11 30

email: katarzyna.golaszewska@us.edu.pl

Do spraw przewodów doktorskich :

lic Karina Socha

karina.socha@us.edu.pl

Bankowa 14 pok. 532

 

Wydział Nauk o Ziemi
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

Studia Doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi:

 • geografia,

 • geologia

Kierownik

dr hab. Damian Absalon

damian.absalon@us.edu.pl

32 368 93 12

Sekretariat

mgr Elżbieta Miernikowska
tel. 36 89 431, w. 431, pok. 120
e-mail: wnoz@us.edu.pl

ds. stypendiów
mgr Krystyna Kocel 
tel. 32 368 96 67 pok.117a
e-mail: krystyna.kocel@us.edu.pl

 

Centrum Studiów Polarnych KNOW, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

Studia Doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi:

 • geografia,
 • geologia,
 • geofizyka,
 • oceanalogia

 

Kierownik: Prof. zw. dr hab. Jacek Jania
tel. 32 368 93 97, 
e-mail:jacek.jania@us.edu.pl
Sekretariat:

mgr Edyta Kądziela
tel. 36 89 380, w. 380, pok. 105
e-mail: edyta.kadziela@us.edu.pl

e-mail:polarknow@us.edu.pl

 
Biuro Centrum Studiów Polarnych

Dr Dariusz Ignatiuk

Tel. 32 3689 281, pok. 1517

e-mail:polarknow@us.edu.pl
 

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11

Studia Doktoranckie - w zakresie nauk humanistycznych:

 • filozofia

 • historia


Studia Doktoranckie - w zakresie nauk społecznych:

 • nauki o polityce

 • socjologia

Kierownik

dr hab. Piotr Wróblewski
e-mail : piotr.wroblewski@us.edu.pl

pok. 222

Sekretariat

mgr Paweł Szulc 
tel. 32 359 18 54, w. 18 54, pok. 024
e-mail: pawel.szulc@us.edu.pl

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii
40-126 Katowice,
ul. M. Grażyńskiego 53

Studia Doktoranckie w zakresie nauk społecznych:

 • pedagogika

 • psychologia

Kierownik

dr hab. Beata Ecler-Nocoń

tel. 32/359 98 05, pok. 432

mail: b_eclernocon@interia.pl

Sekretariat

mgr Katarzyna Drozdek
tel. 32 359 98 26, pok. 13
e-mail: katarzyna.drozdek@us.edu.pl

Przewody doktorskie

Karolina Konieczna-Montak

tel. 32 3599-794, pok. 124

karolina.konieczna-montak@us.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11 b

Studia Doktoranckie w zakresie nauk prawnych:

 • prawo

Kierownik

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
tel. 32 359 20 02, w. 20 02, pok. 1.47
e-mail: dolnicki@poczta.onet.pl

Sekretariat

mgr Joanna Debernic,
mgr Agnieszka Wola 
tel. 32 359 19 05, w. 19 05, pok. 2.42
e-mail:joanna.debernic@us.edu.pl

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
41-200 Sosnowiec ul. Żytnia 12

Studia Doktoranckie w zakresie nauk technicznych:

 • inżynieria materiałowa

 • informatyka

Kierownik:
Inżynieria materiałowa

dr hab. prof. UŚ Marian Kupka
tel. 32 34 97 504,
e-mail: marian.kupka@us.edu.pl

Kierownik:
Informatyka

dr hab. inż. prof. UŚ Mariusz Boryczka 
tel. 32 368 97 54
ul. Będzińska 39
e-mail: mariusz.boryczka@us.edu.pl

Sekretariat

Marta Michalska 
tel. 32 269 18 46
Sosnowiec, ul. Żytnia 12
email: marta.michalska@us.edu.pl

 

Wydział Teologiczny
40-043 Katowice  ul. Jordana 18

Studia Doktoranckie w zakresie nauk teologicznych:

 • teologia

Kierownik

ks. dr hab. Leszek Szewczyk

tel. 32 356 90 56

e-mail: leszek.szewczyk@interia.pl

Sekretariat

Anna Kłosek

tel. 32 356 90 56

pok. 001/1

e-mail: doktoranckie@wtl.us.edu.pl

 

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuki,
ul. Niemcewicza 6

43-400 Cieszyn
Studia Doktoranckie w zakresie

 • sztuk plastycznych

Kierownik

Dr hab. Joanna Wowrzeczka

joanna.wowrzeczka@gmail.com

Sekretariat

Sekretariat SD – przewody doktorskie

Monika Ceglarska

Tel. 33/85 46 330

e-mail: monika.ceglarska@us.edu.pl

 

Tok studiów

Dziekanat Wydziału Artystycznego

Tel: 33/85 46 164

e-mail: dziekanat-wart@us.edu.pl

 
.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn
Studia Doktoranckie w zakresie

 • pedagogiki

Kierownik dr hab. Urszula Szuścik
tel. 338546112/228,
e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl,
pok. nr 228
Sekretariat mgr Agnieszka Kmiotek
tel. 338546112,
e-mail: agnieszk.pyszny@us.edu.pl,
pok. nr 7a

Tok studiów

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji pok. 1

Mgr Anna Szczypka-Rusz

Tel: 33/85 46 374

e-mail:  anna.szczypka-rusz@us.edu.pl

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.