Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Organizacje doktoranckie

Czym są organizacje doktoranckie?
Analogicznie do studentów, doktoranci mają prawo skupiać się w organizacjach doktoranckich, których najpopularniejszą formą jest koło naukowe. Organizacje doktoranckie podlegają rejestracji - organem rejestrującym jest Rektor. Procedurę rejestracji znaleźć można na odpowiedniej stronie serwisu UŚ. Jednostką obsługującą organizacje doktoranckie jest Biuro Wsparcia Studenta.

Czemu służą organizacje doktoranckie?
Wachlarz możliwości działania organizacji jest tak szeroki, jak pomysłowość i inicjatywa jej członków. Oczywiście doktoranci mogą podejmować rozliczne inicjatywy bez konieczności tworzenia formalnych organizacji.

Zasady przyznawania środków
zasady

Wzory druków
w zakładce Prawo

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.