facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Kadencja 2016/2017


Przewodniczący:
mgr Karol Sikora (Wydział Nauk Społecznych)
 
Zastępca Przewodniczącego:
mgr Jacek Mularski (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Pomocy Materialnej:
mgr Arita Kuś (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Kształcenia:
mgr Karol Sikora (Wydział Nauk Społecznych)
 
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej:
mgr Aleksandra Wróbel-Murshid (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
 
Przewodnicząca Komisji Prawnej:
mgr Małgorzata Piekarska (Wydział Prawa i Administracji)

Delegaci wydziałowi do URSD:
 
mgr Krzysztof Abucewicz (WTL)
mgr Mateusz Król (WF)
mgr Arita Kuś (WBiOŚ)
mgr Małgorzata Marcinkowska (WF)
mgr Maciej Marmola (WNS)
mgr Patrycja Michałowicz (WNoZ)
mgr Jacek Mularski (WMFiCh)
mgr Małgorzata Piekarska (WPiA)
mgr Weronika Szafrańska (WPiA)
mgr Aleksandra Wróbel-Murshid (WPiPS)
 
WRSD Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydziału Artystycznego nie zgłosiły swoich delegatów. 
 
 
Przedstawiciel doktorantów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego:
mgr Karol Sikora
 
 
Delegaci do komisji senackich i innych organów ponadwydziałowych:
 
Komisja ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką:
mgr Jacek Mularski
 
Komisja ds. kształcenia:
mgr Karol Sikora
 
Komisja ds. współpracy z zagranicą:
mgr Mateusz Król
 
Komisja ds. doktoranckich:
mgr Weronika Szafrańska
mgr Karol Sikora
 
Uczelniany Zespół ds. jakości kształcenia:
mgr Małgorzata Piekarska
 
Rada biblioteczna:
mgr Katarzyna Janczulewicz
 
Komisja dyscyplinarna dla doktorantów:
mgr Krzysztof Abucewicz
mgr Karolina Gil
mgr Mateusz Król
mgr Arita Kuś
mgr Karol Sikora
 
Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów:
mgr Michał Glazer
mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów
mgr Maciej Marmola
mgr Jacek Mularski

Wszelką korespondencję, informacje, pytania, propozycje współpracy itd. prosimy kierować na adres mailowy doktoranci@us.edu.pl lub za pośrednictwem uczelnianej kancelarii (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 17).

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.