Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Przewodniczący:
mgr Łukasz Pieszczek (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) 
pieszczek.lukasz@gmail.com
doktoranci@us.edu.pl
(+48) 661 761 622

Zastępca:
mgr Katarzyna Stołpiec (Wydział Teologiczy)
 
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Pomocy Materialnej:
mgr Piotr Salwa (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach)
 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Kształcenia:
mgr Maciej Małek (Wydział Filologiczny)
 
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej:
mgr Katarzyna Stołpiec (Wydział Teologiczy)
 
Przewodnicząca Komisji Prawnej:
mgr Łukasz Pieszczek (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

Delegaci wydziałowi do URSD:
1) mgr Konrad Graczyk (WPiA)
2) mgr Mariusz Wierzgoń (WBiOŚ)
3) mgr Małorzata Klimasz (WPiPs)
4) mgr Monika Cukier-Syguła (WNS)
5) mgr Piotr Salwa (WIiNoM)
6) mgr Łukasz Pieszczek (WMFiCh)
7) mgr Maciej Małek (WFil)
8) mgr Dawid Adamczyk (WFil)
9) mgr Marcelina Kordas (WNoZ)
10) mgr Katarzyna Stołpiec (WTL)
11) mgr Łukasz Matusiak (WEiNoE)
12) mgr Marta Frąckowiak (WA)
13) mgr Paweł Króliczek (WPiA)

Przedstawiciel doktorantów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego:
mgr Łukasz Pieszczek
 
Delegaci do komisji senackich i innych organów ponadwydziałowych:
 
Komisja ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką:
mgr Konrad Graczyk
 
Komisja ds. kształcenia:
mgr Katarzyna Słania
 
Komisja ds. współpracy z zagranicą:
mgr Mariusz Wierzgoń
 
Komisja ds. doktoranckich:
mgr Katarzyna Stołpiec
mgr Łukasz Pieszczek
 
Uczelniany Zespół ds. jakości kształcenia:
mgr Małgorzata Piekarska
 
Rada biblioteczna:
mgr Katarzyna Janczulewicz

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów:

mgr Łukasz Pieszczek doktorant, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
mgr Małgorzata Klimasz - doktorantka, Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Maciej Małek - doktorant, Wydział Filologiczny
mgr Małgorzata Piekarska - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
mgr Katarzyna Stołpiec - doktorantka, Wydział Teologiczny


Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów:

mgr Mateusz Król - doktorant, Wydział Filologiczny
mgr Dagmara Lukosek - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
mgr Sylwia Stiler-Wyszyńska - doktorantka, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
mgr Arkadiusz Wojdowski - doktorant, Wydział Nauk Społecznych

 

Wszelką korespondencję, informacje, pytania, propozycje współpracy itd. prosimy kierować na adres mailowy doktoranci@us.edu.pl lub do Centrum Obsługi Studenta (rektorat, Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 132), ewentualnie za pośrednictwem uczelnianej kancelarii (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 17).

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.