facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Przewodniczący:
mgr Łukasz Pieszczek (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) 
 
Zastępca:
mgr Katarzyna Stołpiec (Wydział Teologiczy)
 
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Pomocy Materialnej:
mgr Sylwia Stiler (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach)
 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Kształcenia:
mgr Arkadiusz Wojdowski (Wydział Nauk Społecznych)
 
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej:
mgr Łukasz Pieszczek (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 
Przewodnicząca Komisji Prawnej:
mgr Dagmara Lukosek (Wydział Prawa i Administracji)

Delegaci wydziałowi do URSD:
1) Małgorzata Piekarska WPiA
2) Dagmara Lukosek WPiA
3) Arita Kuś WBiOŚ
4) Małorzata Klimasz WPiPs
5) Arkadiusz Wojdowski WNS
6) Sylwia Stiler WIiNoM
7) Łukasz Pieszczek WMFiCh
8) Agnieszka Loska WFil
9) Mateusz Król WFil
10) Patrycja Michałowicz WNoZ
11) Katarzyna Stołpiec WTL

WRSD  Wydziału Artystycznego nie zgłosił swoich delegatów. 

Przedstawiciel doktorantów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego:
mgr Łukasz Pieszczek
 
Delegaci do komisji senackich i innych organów ponadwydziałowych:
 
Komisja ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką:
mgr Łukasz Pieszczek
 
Komisja ds. kształcenia:
mgr Karol Sikora
 
Komisja ds. współpracy z zagranicą:
mgr Mateusz Król
 
Komisja ds. doktoranckich:
mgr Katarzyna Stołpiec
mgr Karol Sikora
 
Uczelniany Zespół ds. jakości kształcenia:
mgr Małgorzata Piekarska
 
Rada biblioteczna:
mgr Katarzyna Janczulewicz

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów:
mgr Małgorzata Piekarska
mgr Dagmara Lukosek
mgr Małgorzata Klimasz
mgr Arita Kuś
mgr Łukasz Pieszczek

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów:

mgr Mateusz Król
mgr Arkadiusz Wojdowski
mgr Sylwia Stiler
mgr Sylwia Jupa

Wszelką korespondencję, informacje, pytania, propozycje współpracy itd. prosimy kierować na adres mailowy doktoranci@us.edu.pl lub za pośrednictwem uczelnianej kancelarii (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 17).

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.