Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór zgłoszeń na elektora doktorantów w wyborach władz uniwersyteckich na kadencję 2020-2024 r."

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego zachęca do przesyłania swoich kandydatur na elektora doktorantów w wyborach rektora UŚ na kadencję 2020-2024. Swoją aplikacje (imię, nazwisko, mail, telefon, nazwa instytutu) proszę przesyłać na trzy adresy mailowe jednocześnie:

doktoranci@us.edu.pl, emilie.szwajnoch@gmail.com, salwa.piotr@gmail.com.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku (28.11.2019 r.), do godziny 20.00. Elektorzy będą wybierani spośród zgłoszonych kandydatów zgodnie z załącznikiem do regulaminu Samorządu Doktorantów regulującym ordynację wyborczą.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.