Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w I półroczu 2019 roku

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów naukowych lub aktywizujących środowisko doktoranów. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje doktoranckie, wydziałowe samorządy doktoranckie, a także projekty indywidualne. Wnioski adresowane do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów należy składać do 8 lutego 2019 roku w Kancelarii Ogólnej UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12) lub w Centrum Obsługi Studenta w pokoju 127 (w godzinach 7:00 – 15:00) oraz dodatkowo dosłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@us.edu.pl. Wnioski, których skany nie zostaną przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane przez URSD UŚ. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zdania sprawozdania finansowego przez organizacje doktoranckie, których wydarzenia naukowe były dotowane przez URSD UŚ w drugiej połowie 2018 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.