Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór nowych przedstawicieli doktorantów do komisji i organów ponadwydziałowych

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w

  • Radzie Bibliotecznej,
  • Uczelnianym zespole ds. jakości kształcenia,
  • Komisji ds. współpracy z zagranicą,
  • Komisji ds. doktoranckich,
  • Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką,

 

Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 16 grudnia 2018 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.