Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mgr Mateusz Król stypendystą Fulbright Junior Research Award

Mgr Mateusz Król – doktorant w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, został laureatem prestiżowego stypendium Fulbright Junior Research Award na rok akademicki 2019/2020.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce, będącym największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad siedemdziesięciu lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Najważniejszym operacyjnym zadaniem Komisji Fulbrighta jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce oraz ofertami stypendialnymi.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem trwającego od 6 do 9 miesięcy stypendium jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na temat Komisji Fulbrighta oraz programów stypendialnych dostępne są pod adresem: https://fulbright.edu.pl/junior-award.

Mgr Mateusz Król jest doktorantem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi (Amnesty International, Fundacją im. S.Batorego, Peace Child International i in.). Był organizatorem szkoleń i konferencji dla studentów i doktorantów, członkiem i przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego (2013–2018). Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Dyscyplinarnej, członek Rady Wydziału Filologicznego w kadencjach 2009–2020, członek Rady Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki w kadencjach 2010–2020.

Jest twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „ReVue – Périodique Multidisciplinaire des Étudiants des Langues Romanes”. Założył Koło Naukowe Studentów Języków Romańskich. Dwukrotny laureat Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2010 i 2017), w wyniku ogólnouczelnianego głosowania uzyskał tytuł Doktoranta Roku 2017 Podczas studiów doktoranckich wystąpił z referatami na wielu konferencjach w kraju i za granicą (m.in. w Londynie, San Diego, Asheville czy Aquili). Jest autorem 6 publikacji naukowych. Prowadzi dwa projekty badawcze: „Ramy teoretyczne i strategie tłumaczenia queerowego” oraz „Transowe i queerowe obecności w literaturze ponowoczesnej”.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.