facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Laureaci stypendiów Ministra

Miło nam donieść, że wśród tegorocznych zdobywców stypendiów, przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego. Prestiżowym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 15 studentów i 3 doktorantów naszej uczelni.

Poniżej publikujemy nazwiska naszych laureatów. Pełną informację o stypendiach i ich zdobywcach   można znaleźć na stronie MNSiW. O terminie wypłaty zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie.

Studenci:
Ilona Chylińska - filologia polska
Oleg Fedyk - indywidualne studia międzyobszarowe
Wojciech Glajcar - fizyka
Szymon Piotr Jakóbik - indywidualne studia międzyobszarowe
Michał Kamiński - fizyka
Martyna Kasperska - prawo
Magdalena Krawczyk - indywidualne studia międzyobszarowe
Aleksandra Krawiec - matematyka
Ryszard Kukulski - matematyka
Zuzanna Małyjurek - chemia
Łukasz Matusiak - pedagogika
Daniel Matuszczyk - chemia Grzegorz Moś - matematyka
Marcin Musielak - chemia
Jagoda Rusińska - prawo

Uczestniczki studiów doktoranckich:
Katarzyna Gielecka-Grzemska - sztuki plastyczne
Justyna Stefańczyk - sztuki plastyczne
Agnieszka Włodarczyk - nauki biologiczne  

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.