facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Naukowa "Pomiędzy Naukami"

Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza na: VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Pomiędzy Naukami”. W tym roku konferencja odbędzie się 14 września, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Do udziału w wydarzeniu zachęcamy wszystkich doktorantów, młodych naukowców których badania związane są z dziedzinami nauk matematyczno-przyrodniczych, takimi jak nauki chemiczne, fizyczne, techniczne, biologiczne, medyczne oraz nauki pokrewne. Na zgłoszenia będziemy oczekiwać do 24.06.2018 r. W celu zgłoszenia na konferencję należy skorzystać z formularza elektronicznego. Dokładne informacje o konferencji można znaleźć pod adresem (http://www.pomiedzynaukami.us.edu.pl/index.php/2-uncategorised/4-rejestracja).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.