facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dyskusja - prawo własności pieniądza

Dnia 07.11 Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach zaprasza na dyskusję poświęconą funkcjonowaniu bankowości w oparciu o rezerwę cząstkową oraz o środkach fiducjarnych. Rezerwa cząstkowa i środki fiducjarne stanowią podstawę dzisiejszej bankowości. Niektórzy ekonomiści, najczęściej heterodoksyjni, są przeciwnikami tych praktyk w bankowości, jednocześnie starając się dowodzić, że te praktyki są nieetyczne z powodu łamania praw własności oraz niebezpieczne, gdyż mają wywoływać zaburzenia w gospodarce i prowadzić do kryzysów. Dyskusja odbędzie się w sali 111 w budynku Instytutu Matematyki o godzinie 18:15.

Podstawową lekturą będzie 'Przeciwko środkom fiducjarnym' dostępna pod adresem: https://mises.pl/blog/2013/06/17/hoppe-hulsmann-block-przeciwko-pieniadzowi-fiducjarnemu/. Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na profilu facebowowym KASE - https://www.facebook.com/KASEKatowice/ .

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.