facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Doktorant Wydziału Nauk Społecznych uczestnikiem konferencji w Hanowerze

Od 14 do 16 lutego 2018 roku doktorant Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Tomasz Burdzik będzie uczestniczył w konferencji pt. „Lost in the Maze? Navigating Evidence and Ethics in Translational Neuroscience” organizowanej przez Charité Berlin, Berlin Institute of Health oraz Volkswagen Stiftung w Herrenhausen Palace w Hanowerze.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących interwencji neurologicznych w świetle wyzwań etycznych podyktowanych rozwojem neuronauki. Uczestnicy konferencji zapoznają się z nowymi rekomendacjami odnoszącymi się do działalności badawczej.

Jako że większość poważnych schorzeń o podłożu neurologicznym (zespół Alzheimera, ciężkie uszkodzenia mózgu, etc.) do tej pory jest nieuleczalnych, zasadniczą rolę odgrywa wprowadzenie nowych rodzajów terapii, takich jak leczenie komórkami macierzystymi czy tez podjęcie terapii genowej. Innowacyjne metody leczenia stawiają przed badaczami nowe wyzwania, zarówno bioetyczne, jak również organizacyjne.

Wśród uczestników znajdują się naukowcy z takich ośrodków, jak: Stanford University, McGill University, Johns Hopkins School of Medicine, University of California Davis.

Mgr Burdzik otrzymał Travel Grant na udział w konferencji, gdzie wygłosi referat pt. „Ethical aspects of neuroenhancement in neurodevelopmental disability”.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.