Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akty prawne dotyczące studiów doktoranckich

 

 

 

 

Regulaminy studiów doktoranckich

 

 

Zasady podziału środków z budżetu URSD UŚ    


Najważniejsze przepisy dotczące doktorantów

Regulamin Samorządu Doktorantów
Ordynacja wyborcza - wybory do Samorządu Doktorantów

Prawo Uniwersytetu Śląskiego                 
najważniejsze zarządzenia Rektora:
- organizacje studenckie i doktoranckie
- stypendia doktoranckie
- pomoc materialna (w tym stypendia dla najlepszych doktorantów)

Internetowy System Aktów Prawnych
najważniejsze ustawy i rozporządzenia
- Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
- zarządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
- 0 (w tym zwiększenie stypendium doktoranckiego)


Wzory druków               
           
wniosek o dofinansowanie           

sprawozdanie merytoryczne     

sprawozdanie finansowe            

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.