facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Akty prawne dotyczące studiów doktoranckich

 

 

 

 

Regulaminy studiów doktoranckich

 

 

Zasady podziału środków z budżetu URSD UŚ    zasady


Najważniejsze przepisy dotczące doktorantów

Regulamin Samorządu Doktorantów
Ordynacja wyborcza - wybory do Samorządu Doktorantów

Prawo Uniwersytetu Śląskiego                 
najważniejsze zarządzenia Rektora:
- organizacje studenckie i doktoranckie
- stypendia doktoranckie
- pomoc materialna (w tym stypendia dla najlepszych doktorantów)

Internetowy System Aktów Prawnych
najważniejsze ustawy i rozporządzenia
- Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
- zarządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
- 0 (w tym zwiększenie stypendium doktoranckiego)


Wzory druków               
           
wniosek o dofinansowanie            word

sprawozdanie merytoryczne        word

sprawozdanie finansowe             word
 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.