facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akty prawne

  • Uchwała nr 409/2019 w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • Uchwała nr 408/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
  • Uchwała nr 389/2019  w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
  • Uchwała nr 371/2019 w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie nr 68/2019  w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.