Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aktualności

Spektakl „OBERTANIEC Oberwaniec” w Pałacu Młodzieży

25 kwietnia 2016 roku o godz. 19.30 w Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26, Katowice) odbędzie się spektakl muzyczno-taneczny „OBERTANIEC Oberwaniec” w choreografii mgr sztuki Zofii Czechlewskiej i wykonaniu tancerzy i muzyków ze środowisk akademickich miasta Katowice. Treść spektaklu nawiązuje do historii polskich form muzycznych i tanecznych. Spektakl zbudowany jest z sześciu obrazów tanecznych z udziałem artystów muzyków i śpiewaków. Autorem opracowania muzycznego jest Adam Kawa, scenografii – Barbara Kowaczek-Jędrasik, kostiumów – Janina Łubkowska.

Konkurs fotograficzny „Nauka w obiektywie” rozpoczęty

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ oraz Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego „Paideia” organizują konkurs fotograficzny dla studentów oraz pracowników uczelni i instytucji naukowych z całego kraju, którzy realizują lub realizowali programy badawcze.

SELF-PUBLISHING - spotkanie i praktyczne warsztaty z czeskim artystą Imrichem Veberem

13 maja 2016 roku w Katowice Miasto Ogrodów— Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (pl. Sejmu Śl.

Dzień Zdrowia i Życia w Szkole Zarządzania UŚ

18 kwietnia 2016 roku w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (aula 101, 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów) odbędzie się „Dzień Zdrowia i Życia”, organizowany przez studentów Szkoły. W ramach wydarzenia o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z dietetykiem Anną Kołdon na temat optymalnego odżywiania.

Dni Dawców Szpiku na Uniwersytecie Śląskim

Przez cztery dni, od 18 d 21 kwietnia 2016 roku, na Uniwersytecie Śląskim będzie prowadzona akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Organizatorem akcji na uczelni jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

Rejestracja będzie prowadzona w pięciu lokalizacjach:

Konferencja „Przestrzenie przekładu 2”

Od 20 do 21 października 2016 roku na Wydziale FilologicznymUniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się konferencja pt.

V Konferencja Interdyscyplinarna „Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń”

14-15 kwietnia 2016 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5) odbędzie się V Konferencja Interdyscyplinarna „Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń”.

Spotkanie wokół fotografii Bronisława Arciszewskiego

21 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Galerii Katowice (Katowice, ul. św. Jana 10 – II piętro) odbędzie się spotkanie wokół fotografii Bronisława Arciszewskiego. Na spotkaniu będzie można zobaczyć fotografie Bronisława Arciszewskiego (1885-1964), będzińskiego mistrza dawnej fotografii, ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie, które jest w posiadaniu ponad 1300 szklanych negatywów wykonanych przez fotografa. Gościem specjalnym spotkania będzie profesor Jakub Byrczek, który od lat stara się o wydanie albumowej publikacji z wybranych zdjęć Arciszewskiego.

Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Od 8 do 10 kwietnia 2016 roku w Gliwicach odbywać będzie się II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Gospodarzem spotkania będzie URSD Politechniki Śląskiej oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów, będąca ustawowym wyrazicielem opinii ogółu doktorantów w Polsce.

Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Dziecko-uczeń-dorosły w edukacji. Tradycja i nowoczesność”

3 czerwca 2016 roku w Lublinie odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa „Dziecko-uczeń-dorosły w edukacji. Tradycja i nowoczesność”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków UMCS oraz Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS.

Problematyka konferencji:

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania Akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 r. (część pisemna) i 23 czerwca 2016 r.

Rusza 16. edycja Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”

Rozpoczęła się 16. edycja Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. O stypendia mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych, pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych oraz  uczestnicy studiów doktoranckich.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czarownice”

12-13 maja 2016 roku w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czarownice”, organziowana przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Górnośląskiego Parku
Etnograficznego w Chorzowie oraz Wydawnictwo Sacrum.
Proponowana problematyka wystąpień:

Kilometry dobra z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski organizuje i uczestniczy w szeregu działań charytatywnych. Aktualnie uczelnia włączyła się w akcję „Kilometry dobra”, której celem jest pobicie rekordu Guinnessa oraz zebranie funduszy na cele dobroczynne. Akcja trwa od 1 do 30 kwietnia 2016 roku, a jej organizatorem jest Caritas oraz Ośrodek św.

Konferencja naukowa „Język-obraz-dyskurs”

17-18 listopada 2016 roku w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowa „Język-obraz-dyskurs”, organizowana  przez Katedrę Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Sekcję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW.

URSD przyznała środki na działalność organizacji i samorządów doktoranckich na I półrocze 2016

Dofinansowania do zgłoszonych projektów otrzymały:

  • Koło Naukowe Wydziału Filologicznego UŚ na projekt "Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kontr-Interpretacje" - 1000,00 zł,
  • Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi na projekt "9th Geosymposium of Young Researchers ‘Silesia 2016’" - 2500,00 zł,
  • Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na projekt "Pomiędzy naukami - zjazd fizyków i chemików" - 1500,00 zł.

Kanadyjskie stypendium doktoranckie Polish Doctoral Research Fellowship 2016/2017

Kanadyjski Uniwersytet Alberty ogłasza nabór na stypendium doktoranckie Polish Doctoral Research Fellowship 2016/2017. Stypendium wynosi CAN $26,400.00. Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium, będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską.

Zarządzanie Projektami z PMI

4 kwietnia 2016 r. w godz. 13.30 -15.00 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań nt. zarządzania projektami ze Śląśkim Oddziałem Project Management Institute (PMI).

Posiedzenie URSD w sprawie podziału środków finansowych

Spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w sprawie podziału środków i zaopiniowania wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w I półroczu 2016 roku odbędzie się 24 marca 2016 roku o godzinie 15:30 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice) w pokoju nr 13.

Wyniki wyborów prorektorów na kadencję 2016–2020

W poniedziałek 21 marca 2016 roku w rektoracie uczelni odbyło się posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego, którego przedmiotem była prezentacja kandydatów na prorektorów oraz wybór prorektorów na kadencję 2016–2020. 

Kongres Historyków Języka

Od 13 do 15 kwietnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

W piątek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Pierwszy wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”

23 marca 2016 roku w godz. 14.00-16.00 w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b, Katowice) odbędzie się pierwszy wykład z modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Spotkanie rekrutacyjne do Agencji Wywiadu

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organiz

Zbiórka na rzecz mieszkańców Nepalu

21 marca 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach organziowana jest zbiórka na rzecz mieszkańców Nepalu, poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Zbierane są materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i podręczniki do nauki języka angielskiego oraz datki pieniężne. Pudla i kosze znajdować się będą przy portierni.

Wolontariat w Muzeum Historii Katowic

Muzeum Historii Katowic ogłosiło nabór na wolonatriuszy. Osoby zainteresowane współpracą z instytucją proszone są o kontakt mailowy na adres: promocja@mhk.katowice.pl.

IBM Open Day w Instytucie Informatyki

22 marca 2016 roku Biuro Karier organizuje w Instytucie Informatyki w Sosnowcu (ul. Będzińska 39, sala B-5) IBM Open Day.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.