facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Trwa nabór w ramach IV edycji Konkursu im. inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 roku czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”

Od 11 do 13 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”, której organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ przy wsparciu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu „Kontr-interpretacje”, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych.

II edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Do 15 kwietnia 2016 roku można aplikować w II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs przeprowadzi kapituła, w składzie której znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (rektor UŚ w latach 1996−2002).

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Ruszyła kolejna edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów i doktorantów. Wyróżnienie można otrzymać w następujących kategoriach: 

Konkurs Zbadaj.to

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku zapraszają do udziału w konkursie zbadaj.to, organizowanym od 2010 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja Kreatywności”

15 i 16 marca 2016 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja Kreatywności”.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności a jej celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy dziś można już mówić o profesjonalizacji zjawiska kreatywności oraz w jaki sposób można uczynić z kreatywności dochodową profesję?

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

Kartki walentynkowe „Błędy i owędy”

14 lutego 2015 roku został uruchomiony fanpage językowy Uniwersytetu Śląskiego na portalu Facebook – „Błędy i owędy”.  Na stronie można znaleźć wpisy dotyczące poprawności językowej i ciekawostki związane z językiem polskim. Dodatkowo w weekendy są publikowane pytania kwizowe. Opiekę merytoryczną nad fanpage’em sprawuje dr hab. Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ.

Premiera książki "Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei" dra Adama Pisarka

10 lutego o godz. 17.00 w katowickiej księgarni "Zła Buka" (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) odbędzie się premiera książki dra Adama Pisarka pt. "Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei".

Spotkanie wyborcze URSD

Zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się 3.02.2016 r. o godz. 16:00 w Rektoracie w pokoju nr 13.

Kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego wybiera rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020. Doktorantom, z godnie z regulaminem wyborczym, przysługują dwa mandaty w kolegium. Wyboru dokonuje URSD spośród wszystkich doktorantów Uniwersytetu Śląskiego (po uprzednim zgłoszeniu kandydatury w trakcie spotkania wyborczego).

Promocja książki„Anatomia istnienia” i spotkanie z Tomaszem Mazurem

5 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w sali Benedyktynce w Bibliotece Śląskiej odbędzie się promocja książki„Anatomia istnienia” i spotkanie z Tomaszem Mazurem.
Tomasz Mazur – pisarz i podróżnik, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Kraków. W latach 90. publikował artykuły na łamach „Przekroju” i prowadził własne wydawnictwo turystyczne (jest autorem przewodnika po Turcji). Przez długi czas zafascynowany był Indiami, czego owocem stała się książka Mozaika indyjska (Wydawnictwo Kurpisz, 2005 i 2009), nominowana w 2006 r. do Nagrody im. Beaty Pawlak.

Spotkania wyborcze i szkolenie WRSD Wydziału Filologicznego

4 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 na Wydziale Filologicznym (Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice) w sali 103 odbędzie się spotkanie wyborcze doktorantów wydziału. Podczas spotkania zostaną wybrani członkowie Kolegium Elektorów Wydziału (pięć osób), którzy wezmą udział w wyborach Dziekana i Prodziekanów Wydziału na kadencję 2016-2020. Wybory dziekańskie - zgodnie z kalendarzem wyborczym zatwierdzonym przez Wydziałową Komisję Wyborczą - odbędą się 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00.

Konferencje dla młodych naukowców

Do 17 lutego 2016 roku trwa nabór zgłoszeń na konferencje dla młodych naukowców.
Konferencja "Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Spojrzenie Młodych Naukowców" odbędzie się 2.04.2016 roku w Olsztynie, 3.04.2016 roku w Gdańsku, 16.04.2016 we Wrocławiu i 17.04.2016 w Poznaniu.
Komunikat ze szczegołowymmi informacjami.

„Papier bije piksele. Spotkanie z albumami fotograficznymi”

4 lutego 2016 roku godzinie 18:00 w Księgarni Zła Buka (Katowice, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Papier bije piksele. Spotkanie z albumami fotograficznymi” pod tytułem „Przemiany portretu na przestrzeni stuleci: Wilhelm von Blandowski, Zofia Nasierowska, Wojciech Plewiński”. Przedmiotem zainteresowania będą fotograficzne portrety przedstawiające zarówno zwykłych ludzi, tworzone na potrzeby albumu rodzinnego, jak i wizerunki osób znanych czy gwiazd, kolekcjonowanym przez fanów.

Międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”

19 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”.

Spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem

5 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w księgarni Bookszpan w Katowicach odbędzie się spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem, promujące jego nową książkę pt. „Dobrze się myśli literaturą”. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu książki.

Szczegółowe informacje: www.facebook.com/events/1085123314860976.

Kolejna edycja akcji „CINiBA nocą naładuje mocą!”

Od 28 stycznia do 12 lutego 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej trwać będzie akcja „CINiBA nocą naładuje mocą!”, dzięki której biblioteka będzie otwarta do godz. 23.00, a w soboty – do godz. 20.00. Inicjatywa adresowana jest do studentów, którzy przygotowują się do zimowej sesji egzaminacyjnej.

Szczegółowy wykaz godzin otwarcia:

Seminarium „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”

W poniedziałek 9 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w Katowicach (Pl. Sejmu Śląskiego 1) na Wydziale Filologicznym UŚ w Sali Rady Wydziału (V piętro) odbędzie się seminarium naukowe „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”, organizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Gościem seminarium będzie pani prof. AP, dr hab. Dorota Probucka,która wygłosi wykład pt. „Spór o moralny status zwierząt: arystotelizm – kartezjanizm – kontraktarianizm”. Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja książki „Ptaki. Przeloty” pod red. B.

IV edycja plebiscytu Uniwersytetu Śląskiego „Absolwent z Pasją”

Rozpoczynamy IV edycję plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Nabór zgłoszeń trwa do października 2016 roku. Celem plebiscytu jest docenianie i promowanie absolwentów uczelni wszystkich lat akademickich od początku powstania uczelni, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest wyróżnieniem Absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem.

Konferencja naukowa „Literatura popularna 3: Kryminał”

12–14 października 2016 roku na Wydziale Filologicznym (Pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice) odbędzie się konferencja naukowa „Literatura popularna 3: Kryminał”, organizowana przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Konferencja naukowa dotycząca ochrony danych medycznych

W środę 13 stycznia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Ochrona danych medycznych”. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.00 w auli nr 5, organizowane jest w ramach obchodów dziesiątej edycji Dnia Ochrony Danych Osobowych. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna”

17-18 listopada 2016 roku Centrum Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Profesjonalizacja kreatywności"

15–16.03.2016 roku w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie sie Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Profesjonalizacja kreatywności".

Aukcja „Zostań Rektorem na jeden dzień!”

Zbliża się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny raz w pomoc charytatywną włącza się także Uniwersytet Śląski, już po raz trzeci organizując aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

obrazek do wiadomości : 

Konferencje naukowe Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w dwóch konferencjach naukowych.

7 kwietnia 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a, Katowice) odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”.

Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”

W sobotę 30 stycznia 2016 r. o godz. 19.00 w Hotelu Diament Arsenal Palace (Chorzów, ul. Paderewskiego 35) odbędzie się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”, na który zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Sweet Combo.

Seminarium naukowe „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy“.

15 stycznia 2016 roku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A, sala seminaryjna - poziom II) odbędzie się seminarium naukowe „Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy“.

Forum Animatorów Sztuki Najnowszej

15 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbywać się będzie Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Wykład inaugurujący spotkanie pt. „Funkcja bibliotek w kształtowaniu kompetencji młodzieży w odbiorze literatury i innych dziedzin sztuki” wygłosi prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Kursy języków obcych oraz certyfikaty w SPNJO UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. Proponujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Nasza oferta obejmuje również kursy konwersacyjne (angielski, niemiecki), kursy języka specjalistycznego, a także przygotowujące do egzaminów (FCE, CAE) oraz do matury (poziom podstawowy i rozszerzony). Studentom przygotowującym się do egzaminu końcowego z lektoratu języka obcego szczególnie polecamy kurs przygotowawczy do  egzaminu.

Panel dyskusyjny "Fasady Inności. Różnorodność kulturowa w czasach kryzysu"

14 grudnia 2015 roku o godzinie 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach "7 miliardów innych" odbędzie się panel dyskusyjny"Fasady Inności. Różnorodność kulturowa w czasach kryzysu" organizowany przez Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ.

Uczestnicy panelu:

dr hab. Anna Gomóła – badaczka dziedzictwa kulturowego zainteresowana teorią i historią kultury.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.