facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Konferencja „Od popkultury do kontrkultury – kulturowe oblicza współczesnych społeczeństw”

14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w ramach „XI Dni Socjologii” odbędzie się interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja pt.: „Od popkultury do kontrkultury – kulturowe oblicza współczesnych społeczeństw”.

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna "Język polski jako nośnik tożsamości"

14 i 15 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna pt. "Język polski jako nośnik tożsamości". 

Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski w XX i XXI wieku.

Akcja "Wiosenne porządki na Warszawskiej"

19 marca 2016 roku o godz. 11.00 przed Teatrem im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach rozpocznie się akcja "Wiosenne porządki na Warszawskiej". Celem jest  posprzątanie ulicy Warszawskiej i Bulwarów Rawy w Katowicach. 
Organizatorem sprzątania jest nieformalna grupa Inicjatywa Warszawska, w skład której wchodzą m.in.

VIII edycja Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Język w poznaniu"

8 kwietnia 2016 roku na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się VIII edycja Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Język w poznaniu".

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdująs się na stronie konferencji: http://kng-jwp.home.amu.edu.pl/index.php 

Spotkanie z kandydatem na rektora UŚ w kadencji 2016–2020 prof. zw. dr. hab. Marianem Kisielem

  • 11 marca o godz. 15:00 w Auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka (Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl. 1, V piętro) odbędzie się spotkanie studentów i doktorantów z kandydatem na rektora Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020 prof. zw. dr. hab. Marianem Kisielem. Zaproszenie to kierowane jest także do studentów i doktorantów innych Wydziałów Uniwersytetu.

Debata z kandydatami na funkcję rektora w kadencji 2016–2020

Szanowni Państwo, 
Szanowni Państwo Elektorzy,
 
w nawiązaniu do wniosków Państwa Elektorów oraz przedstawicieli Związków

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w I półroczu 2016 roku

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie doktoranckich projektów naukowych ze środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje doktoranckie, wydziałowe samorządy doktoranckie, a także projekty indywidualne. Nabór wniosków został przedłużony do 15 marca. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12) lub w pokoju nr 13 (w godzinach 7:00 – 15:00) oraz dodatkowo dosłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@us.edu.pl.

Konferencja pt. „Languages & Emotions”

Od 2 do 4 kwietnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać będzie się konferencja pt. „Languages & Emotions” dotycząca emocjonalnych zaburzeń mowy, dwujęzyczności nienatywnej, a także wielojęzyczności i emocji. Wydarzenie jest współorganizowane m.in.

Cykl spotkań w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach

W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14) od marca do czerwca 2016 roku będzie prowadzony cykl spotkań pt. „Historia Żydów – trzy tysiące lat samotności. Pytanie o żydowską tożsamość”,  którego autorem i prowadzącym jest dr hab.

Konferencja PR Forum 2016 „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce”

Od 5 do 7 października 2016 roku w Hotelu "Mercure Wisła Patria" w Wiśle (ul. Kopydło 20) odbywać się będzie konferencja PR Forum 2016 „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce”.
Termin zgłoszenia udziału obowiązujący autorów artykułów do czasopisma naukowego to 30.04.2016 roku.

Artykuły prezentowane w trakcie konferencji, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w:

Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski ogłosił IX edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz V edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP  za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Celem konkursów jest stymulowanie zainteresowania studentów i absolwentów uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka"

11 maja 2016 roku Centrum konferencyjne w Katowicach (ul. Mickiewicza 29) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka", organizowana przez Wydawnictwo Naukowe Sophia oraz ośrodek szkoleniowo-naukowy Sophia. Partnerami konferencji są: Instytut Zarządzania I Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie oraz Instytut Organizacji I Zarządzania W Przemyśle ORGMASZ .

Inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”

W środę 9 marca 2016 roku o godzinie 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz CenterMed.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku"

15 kwietnia 2016 r. w Lublinie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku". Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów, studentów i lekarzy.

Seminarium „Sztuki zapomnienia” z prof. Ewą Rewers

24 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium pt. „Sztuki zapomnienia”, które poprowadzi prof.

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

22 lutego 2016 roku rozpoczną się zapisy na uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Pierwsze w Polsce seminarium „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

1 marca 2016 roku o godz. 11.00 w auli nr 5 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się seminarium inaugurujące moduł „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Trwa nabór w ramach IV edycji Konkursu im. inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 roku czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”

Od 11 do 13 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”, której organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ przy wsparciu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu „Kontr-interpretacje”, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych.

II edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Do 15 kwietnia 2016 roku można aplikować w II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs przeprowadzi kapituła, w składzie której znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (rektor UŚ w latach 1996−2002).

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Ruszyła kolejna edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów i doktorantów. Wyróżnienie można otrzymać w następujących kategoriach: 

Konkurs Zbadaj.to

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku zapraszają do udziału w konkursie zbadaj.to, organizowanym od 2010 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja Kreatywności”

15 i 16 marca 2016 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja Kreatywności”.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności a jej celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy dziś można już mówić o profesjonalizacji zjawiska kreatywności oraz w jaki sposób można uczynić z kreatywności dochodową profesję?

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

Kartki walentynkowe „Błędy i owędy”

14 lutego 2015 roku został uruchomiony fanpage językowy Uniwersytetu Śląskiego na portalu Facebook – „Błędy i owędy”.  Na stronie można znaleźć wpisy dotyczące poprawności językowej i ciekawostki związane z językiem polskim. Dodatkowo w weekendy są publikowane pytania kwizowe. Opiekę merytoryczną nad fanpage’em sprawuje dr hab. Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ.

Premiera książki "Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei" dra Adama Pisarka

10 lutego o godz. 17.00 w katowickiej księgarni "Zła Buka" (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) odbędzie się premiera książki dra Adama Pisarka pt. "Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei".

Spotkanie wyborcze URSD

Zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się 3.02.2016 r. o godz. 16:00 w Rektoracie w pokoju nr 13.

Kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego wybiera rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020. Doktorantom, z godnie z regulaminem wyborczym, przysługują dwa mandaty w kolegium. Wyboru dokonuje URSD spośród wszystkich doktorantów Uniwersytetu Śląskiego (po uprzednim zgłoszeniu kandydatury w trakcie spotkania wyborczego).

Promocja książki„Anatomia istnienia” i spotkanie z Tomaszem Mazurem

5 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w sali Benedyktynce w Bibliotece Śląskiej odbędzie się promocja książki„Anatomia istnienia” i spotkanie z Tomaszem Mazurem.
Tomasz Mazur – pisarz i podróżnik, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Kraków. W latach 90. publikował artykuły na łamach „Przekroju” i prowadził własne wydawnictwo turystyczne (jest autorem przewodnika po Turcji). Przez długi czas zafascynowany był Indiami, czego owocem stała się książka Mozaika indyjska (Wydawnictwo Kurpisz, 2005 i 2009), nominowana w 2006 r. do Nagrody im. Beaty Pawlak.

Spotkania wyborcze i szkolenie WRSD Wydziału Filologicznego

4 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 na Wydziale Filologicznym (Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice) w sali 103 odbędzie się spotkanie wyborcze doktorantów wydziału. Podczas spotkania zostaną wybrani członkowie Kolegium Elektorów Wydziału (pięć osób), którzy wezmą udział w wyborach Dziekana i Prodziekanów Wydziału na kadencję 2016-2020. Wybory dziekańskie - zgodnie z kalendarzem wyborczym zatwierdzonym przez Wydziałową Komisję Wyborczą - odbędą się 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00.

Konferencje dla młodych naukowców

Do 17 lutego 2016 roku trwa nabór zgłoszeń na konferencje dla młodych naukowców.
Konferencja "Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Spojrzenie Młodych Naukowców" odbędzie się 2.04.2016 roku w Olsztynie, 3.04.2016 roku w Gdańsku, 16.04.2016 we Wrocławiu i 17.04.2016 w Poznaniu.
Komunikat ze szczegołowymmi informacjami.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.