facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Cykl spotkań w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach

W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14) od marca do czerwca 2016 roku będzie prowadzony cykl spotkań pt. „Historia Żydów – trzy tysiące lat samotności. Pytanie o żydowską tożsamość”,  którego autorem i prowadzącym jest dr hab.

Konferencja PR Forum 2016 „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce”

Od 5 do 7 października 2016 roku w Hotelu "Mercure Wisła Patria" w Wiśle (ul. Kopydło 20) odbywać się będzie konferencja PR Forum 2016 „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce”.
Termin zgłoszenia udziału obowiązujący autorów artykułów do czasopisma naukowego to 30.04.2016 roku.

Artykuły prezentowane w trakcie konferencji, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w:

Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski ogłosił IX edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz V edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP  za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Celem konkursów jest stymulowanie zainteresowania studentów i absolwentów uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka"

11 maja 2016 roku Centrum konferencyjne w Katowicach (ul. Mickiewicza 29) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku. Innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka", organizowana przez Wydawnictwo Naukowe Sophia oraz ośrodek szkoleniowo-naukowy Sophia. Partnerami konferencji są: Instytut Zarządzania I Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie oraz Instytut Organizacji I Zarządzania W Przemyśle ORGMASZ .

Inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”

W środę 9 marca 2016 roku o godzinie 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz CenterMed.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku"

15 kwietnia 2016 r. w Lublinie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku". Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów, studentów i lekarzy.

Seminarium „Sztuki zapomnienia” z prof. Ewą Rewers

24 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium pt. „Sztuki zapomnienia”, które poprowadzi prof.

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

22 lutego 2016 roku rozpoczną się zapisy na uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Pierwsze w Polsce seminarium „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

1 marca 2016 roku o godz. 11.00 w auli nr 5 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się seminarium inaugurujące moduł „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Trwa nabór w ramach IV edycji Konkursu im. inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 roku czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”

Od 11 do 13 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”, której organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ przy wsparciu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu „Kontr-interpretacje”, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych.

II edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Do 15 kwietnia 2016 roku można aplikować w II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs przeprowadzi kapituła, w składzie której znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (rektor UŚ w latach 1996−2002).

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Ruszyła kolejna edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów i doktorantów. Wyróżnienie można otrzymać w następujących kategoriach: 

Konkurs Zbadaj.to

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku zapraszają do udziału w konkursie zbadaj.to, organizowanym od 2010 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja Kreatywności”

15 i 16 marca 2016 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja Kreatywności”.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności a jej celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy dziś można już mówić o profesjonalizacji zjawiska kreatywności oraz w jaki sposób można uczynić z kreatywności dochodową profesję?

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

Kartki walentynkowe „Błędy i owędy”

14 lutego 2015 roku został uruchomiony fanpage językowy Uniwersytetu Śląskiego na portalu Facebook – „Błędy i owędy”.  Na stronie można znaleźć wpisy dotyczące poprawności językowej i ciekawostki związane z językiem polskim. Dodatkowo w weekendy są publikowane pytania kwizowe. Opiekę merytoryczną nad fanpage’em sprawuje dr hab. Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ.

Premiera książki "Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei" dra Adama Pisarka

10 lutego o godz. 17.00 w katowickiej księgarni "Zła Buka" (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) odbędzie się premiera książki dra Adama Pisarka pt. "Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei".

Spotkanie wyborcze URSD

Zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się 3.02.2016 r. o godz. 16:00 w Rektoracie w pokoju nr 13.

Kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego wybiera rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020. Doktorantom, z godnie z regulaminem wyborczym, przysługują dwa mandaty w kolegium. Wyboru dokonuje URSD spośród wszystkich doktorantów Uniwersytetu Śląskiego (po uprzednim zgłoszeniu kandydatury w trakcie spotkania wyborczego).

Promocja książki„Anatomia istnienia” i spotkanie z Tomaszem Mazurem

5 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w sali Benedyktynce w Bibliotece Śląskiej odbędzie się promocja książki„Anatomia istnienia” i spotkanie z Tomaszem Mazurem.
Tomasz Mazur – pisarz i podróżnik, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Kraków. W latach 90. publikował artykuły na łamach „Przekroju” i prowadził własne wydawnictwo turystyczne (jest autorem przewodnika po Turcji). Przez długi czas zafascynowany był Indiami, czego owocem stała się książka Mozaika indyjska (Wydawnictwo Kurpisz, 2005 i 2009), nominowana w 2006 r. do Nagrody im. Beaty Pawlak.

Spotkania wyborcze i szkolenie WRSD Wydziału Filologicznego

4 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 na Wydziale Filologicznym (Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice) w sali 103 odbędzie się spotkanie wyborcze doktorantów wydziału. Podczas spotkania zostaną wybrani członkowie Kolegium Elektorów Wydziału (pięć osób), którzy wezmą udział w wyborach Dziekana i Prodziekanów Wydziału na kadencję 2016-2020. Wybory dziekańskie - zgodnie z kalendarzem wyborczym zatwierdzonym przez Wydziałową Komisję Wyborczą - odbędą się 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00.

Konferencje dla młodych naukowców

Do 17 lutego 2016 roku trwa nabór zgłoszeń na konferencje dla młodych naukowców.
Konferencja "Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Spojrzenie Młodych Naukowców" odbędzie się 2.04.2016 roku w Olsztynie, 3.04.2016 roku w Gdańsku, 16.04.2016 we Wrocławiu i 17.04.2016 w Poznaniu.
Komunikat ze szczegołowymmi informacjami.

„Papier bije piksele. Spotkanie z albumami fotograficznymi”

4 lutego 2016 roku godzinie 18:00 w Księgarni Zła Buka (Katowice, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Papier bije piksele. Spotkanie z albumami fotograficznymi” pod tytułem „Przemiany portretu na przestrzeni stuleci: Wilhelm von Blandowski, Zofia Nasierowska, Wojciech Plewiński”. Przedmiotem zainteresowania będą fotograficzne portrety przedstawiające zarówno zwykłych ludzi, tworzone na potrzeby albumu rodzinnego, jak i wizerunki osób znanych czy gwiazd, kolekcjonowanym przez fanów.

Międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”

19 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”.

Spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem

5 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w księgarni Bookszpan w Katowicach odbędzie się spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem, promujące jego nową książkę pt. „Dobrze się myśli literaturą”. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu książki.

Szczegółowe informacje: www.facebook.com/events/1085123314860976.

Kolejna edycja akcji „CINiBA nocą naładuje mocą!”

Od 28 stycznia do 12 lutego 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej trwać będzie akcja „CINiBA nocą naładuje mocą!”, dzięki której biblioteka będzie otwarta do godz. 23.00, a w soboty – do godz. 20.00. Inicjatywa adresowana jest do studentów, którzy przygotowują się do zimowej sesji egzaminacyjnej.

Szczegółowy wykaz godzin otwarcia:

Seminarium „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”

W poniedziałek 9 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w Katowicach (Pl. Sejmu Śląskiego 1) na Wydziale Filologicznym UŚ w Sali Rady Wydziału (V piętro) odbędzie się seminarium naukowe „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”, organizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Gościem seminarium będzie pani prof. AP, dr hab. Dorota Probucka,która wygłosi wykład pt. „Spór o moralny status zwierząt: arystotelizm – kartezjanizm – kontraktarianizm”. Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja książki „Ptaki. Przeloty” pod red. B.

IV edycja plebiscytu Uniwersytetu Śląskiego „Absolwent z Pasją”

Rozpoczynamy IV edycję plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Nabór zgłoszeń trwa do października 2016 roku. Celem plebiscytu jest docenianie i promowanie absolwentów uczelni wszystkich lat akademickich od początku powstania uczelni, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest wyróżnieniem Absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem.

Konferencja naukowa „Literatura popularna 3: Kryminał”

12–14 października 2016 roku na Wydziale Filologicznym (Pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice) odbędzie się konferencja naukowa „Literatura popularna 3: Kryminał”, organizowana przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Konferencja naukowa dotycząca ochrony danych medycznych

W środę 13 stycznia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Ochrona danych medycznych”. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.00 w auli nr 5, organizowane jest w ramach obchodów dziesiątej edycji Dnia Ochrony Danych Osobowych. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.