facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Zbiórka elektrośmieci na rzecz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Katowicach

Uniwersytet Śląski organizuje szereg działań charytatywnych i wspiera szlachetne inicjatywy. W odpowiedzi na prośbę Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach uczelnia postanowiła wesprzeć akcję zbiórki elektrośmieci organizowaną przez szkołę. Środki za zebrany sprzęt zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczki dla uczniów z dysfunkcją słuchu.

Ankieta nt. Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej UŚ

W bieżącym roku Uniwersytet Śląski planuje ubiegać się o środki finansowe na utworzenie „Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej”, które mieścić się będzie w dawnej siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 5.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Administracja kultury”

12 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”.

Wernisaż laureatów 8. Wystawy Plakatu Ekologicznego „Ekoplakat: Stres i depresja" w Muzeum Drukarstwa

20 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie (ul. Głęboka 50) odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej nagrodzone i wyróżnione prace międzynarodowej 8. Wystawy Plakatu Ekologicznego „Ekoplakat: Stres i depresja. Wpływ środowiska na jakość naszego życia".

Dzień Chiński

11 maja 2016 roku o godz.

Międzynarodowa konferencja „Udział 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Monte Cassino”

18 maja 2016 roku o godz. 9.30 w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej (plac Rady Europy 1, Katowice) rozpocznie się międzynarodowa konferencja „Udział 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Monte Cassino”.

Drugi wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”

20 kwietnia 2016 roku w godz. 14.00-16.30 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b, Katowice) odbędzie się drugi wykład z modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Konferencja „95 lat refleksji nad Powstaniami Śląskimi..."

Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Powstań

Akcja społeczna „Podaruj włos”

Silesia City Center oraz Fundacja Przyjaźni WeGirls organizują akcję „Podaruj włos”. Jej celem jest zebranie włosów, które zostaną przeznaczone na peruki dla dzieci będących w trakcie chemio i radioterapii.

Spektakl „OBERTANIEC Oberwaniec” w Pałacu Młodzieży

25 kwietnia 2016 roku o godz. 19.30 w Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26, Katowice) odbędzie się spektakl muzyczno-taneczny „OBERTANIEC Oberwaniec” w choreografii mgr sztuki Zofii Czechlewskiej i wykonaniu tancerzy i muzyków ze środowisk akademickich miasta Katowice. Treść spektaklu nawiązuje do historii polskich form muzycznych i tanecznych. Spektakl zbudowany jest z sześciu obrazów tanecznych z udziałem artystów muzyków i śpiewaków. Autorem opracowania muzycznego jest Adam Kawa, scenografii – Barbara Kowaczek-Jędrasik, kostiumów – Janina Łubkowska.

Konkurs fotograficzny „Nauka w obiektywie” rozpoczęty

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ oraz Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego „Paideia” organizują konkurs fotograficzny dla studentów oraz pracowników uczelni i instytucji naukowych z całego kraju, którzy realizują lub realizowali programy badawcze.

SELF-PUBLISHING - spotkanie i praktyczne warsztaty z czeskim artystą Imrichem Veberem

13 maja 2016 roku w Katowice Miasto Ogrodów— Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (pl. Sejmu Śl.

Dzień Zdrowia i Życia w Szkole Zarządzania UŚ

18 kwietnia 2016 roku w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (aula 101, 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów) odbędzie się „Dzień Zdrowia i Życia”, organizowany przez studentów Szkoły. W ramach wydarzenia o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z dietetykiem Anną Kołdon na temat optymalnego odżywiania.

Dni Dawców Szpiku na Uniwersytecie Śląskim

Przez cztery dni, od 18 d 21 kwietnia 2016 roku, na Uniwersytecie Śląskim będzie prowadzona akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Organizatorem akcji na uczelni jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

Rejestracja będzie prowadzona w pięciu lokalizacjach:

Konferencja „Przestrzenie przekładu 2”

Od 20 do 21 października 2016 roku na Wydziale FilologicznymUniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się konferencja pt.

V Konferencja Interdyscyplinarna „Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń”

14-15 kwietnia 2016 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5) odbędzie się V Konferencja Interdyscyplinarna „Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń”.

Spotkanie wokół fotografii Bronisława Arciszewskiego

21 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Galerii Katowice (Katowice, ul. św. Jana 10 – II piętro) odbędzie się spotkanie wokół fotografii Bronisława Arciszewskiego. Na spotkaniu będzie można zobaczyć fotografie Bronisława Arciszewskiego (1885-1964), będzińskiego mistrza dawnej fotografii, ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie, które jest w posiadaniu ponad 1300 szklanych negatywów wykonanych przez fotografa. Gościem specjalnym spotkania będzie profesor Jakub Byrczek, który od lat stara się o wydanie albumowej publikacji z wybranych zdjęć Arciszewskiego.

Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Od 8 do 10 kwietnia 2016 roku w Gliwicach odbywać będzie się II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Gospodarzem spotkania będzie URSD Politechniki Śląskiej oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów, będąca ustawowym wyrazicielem opinii ogółu doktorantów w Polsce.

Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Dziecko-uczeń-dorosły w edukacji. Tradycja i nowoczesność”

3 czerwca 2016 roku w Lublinie odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa „Dziecko-uczeń-dorosły w edukacji. Tradycja i nowoczesność”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków UMCS oraz Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS.

Problematyka konferencji:

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania Akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 r. (część pisemna) i 23 czerwca 2016 r.

Rusza 16. edycja Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”

Rozpoczęła się 16. edycja Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. O stypendia mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych, pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych oraz  uczestnicy studiów doktoranckich.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czarownice”

12-13 maja 2016 roku w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czarownice”, organziowana przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Górnośląskiego Parku
Etnograficznego w Chorzowie oraz Wydawnictwo Sacrum.
Proponowana problematyka wystąpień:

Kilometry dobra z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski organizuje i uczestniczy w szeregu działań charytatywnych. Aktualnie uczelnia włączyła się w akcję „Kilometry dobra”, której celem jest pobicie rekordu Guinnessa oraz zebranie funduszy na cele dobroczynne. Akcja trwa od 1 do 30 kwietnia 2016 roku, a jej organizatorem jest Caritas oraz Ośrodek św.

Konferencja naukowa „Język-obraz-dyskurs”

17-18 listopada 2016 roku w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowa „Język-obraz-dyskurs”, organizowana  przez Katedrę Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Sekcję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW.

URSD przyznała środki na działalność organizacji i samorządów doktoranckich na I półrocze 2016

Dofinansowania do zgłoszonych projektów otrzymały:

  • Koło Naukowe Wydziału Filologicznego UŚ na projekt "Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kontr-Interpretacje" - 1000,00 zł,
  • Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi na projekt "9th Geosymposium of Young Researchers ‘Silesia 2016’" - 2500,00 zł,
  • Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na projekt "Pomiędzy naukami - zjazd fizyków i chemików" - 1500,00 zł.

Kanadyjskie stypendium doktoranckie Polish Doctoral Research Fellowship 2016/2017

Kanadyjski Uniwersytet Alberty ogłasza nabór na stypendium doktoranckie Polish Doctoral Research Fellowship 2016/2017. Stypendium wynosi CAN $26,400.00. Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium, będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską.

Zarządzanie Projektami z PMI

4 kwietnia 2016 r. w godz. 13.30 -15.00 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań nt. zarządzania projektami ze Śląśkim Oddziałem Project Management Institute (PMI).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.