facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w Radzie Bibliotecznej. Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 23 listopada 2016 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.
 

Głosowanie na Absolwenta z Pasją Roku 2016

Na stronie „Gazety Wyborczej” rozpoczęło się głosowanie na „Absolwenta z Pasją Roku 2016”. Plebiscyt ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni.

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta (1 pozycja) w ramach projektu badawczego pt. „Badanie stabilności wybranych związków azowych i diazowych jako dodatków fiskalnych paliw pod wpływem kontrolowanych czynników” (No. 2014/13/B/ST4/05007).

Projekt jest realizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Środki na działalność doktorancką w II półroczu 2016 r.

W II półroczu 2016 r. do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów wpłynęły łącznie trzy wnioski w sprawie dofinansowania projektów w zakresie doktoranckiej działalności naukowej. Dwa wnioski złożyło Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ (Wydział Filologiczny) na projekty "Arkana fantastyki" i "Pożywka. Seminaria o jedzeniu" oraz indywidualnie Marta Kierska z Wydziału Nauk Społecznych na projekt "Obraz służby więziennej w Polsce. Między oczekiwaniami a rzeczywistością".

Przedstawiciel doktorantów w Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką. Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 17 listopada 2016 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

Debata „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy”

15 listopada 2016 r. od godz. 17.00-18.30 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata inaugurująca najnowszą inicjatywę Forum Młodych RIG w Katowicach pn. „Kierunek Sukces!”. Dyskusja pod hasłem „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy", organizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zgromadzi uznanych ekspertów oraz młodzież licealną, studentów i absolwentów, którzy wspólnie poruszą zagadnienia dotyczące m.

„Koncert Przyjaźni z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA”

11 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbędzie się „Koncert Przyjaźni z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA”, organizowany przez Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, Inter-Cities Performing Arts, Inc. z USA i Polsko-Amerykańską Radę Współpracy (USPTC). Koncert katowicki jest jednym z pięciu koncertów w ramach Poland Music Tour for Peace 2016. 

Wykład prof. Krzysztofa Łastowskiego pt. „Wokół struktury teorii ewolucji. Zarys analizy historyczno-metodologicznej”

2 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się wykład prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Łastowskiego „Wokół struktury teorii ewolucji. Zarys analizy historyczno-metodologicznej”.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Do 25 stycznia 2017 roku trwa nabór prac w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki

Międzyuczelniany komitet naukowy zaprasza do udziału w jubileuszowej X edycji Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki.
Konferencja odbędzie się w terminach 3.12.2016 r. - Warszawa (Nowe trendy w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych, Nowe trendy w naukach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych); 10.12.2016 - Wrocław (Nowe trendy w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych); 

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W poniedziałek 17 października 2016 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w II półroczu 2016 roku

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie doktoranckich projektów naukowych ze środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje doktoranckie, wydziałowe samorządy doktoranckie, a także projekty indywidualne. Wnioski należy składać do 11 października w Kancelarii Ogólnej UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12) lub w pokoju nr 13 (w godzinach 7:00 – 15:00) oraz dodatkowo dosłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@us.edu.pl.

Uniwersytet Śląski na urodzinach „Spodka”

22 października 2016 roku w hali widowiskowo-sportowej „Spodek” w Katowicach odbędą się obchody 45. rocznicy powstania obiektu.

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy – to wszystko składa się na program Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016. Największe w regionie wydarzenie naukowe organizują śląskie uczelnie wraz z Miastem Katowice.

Konsultacje Rzecznika Praw Absolwenta

Rzecznik Praw Absolwenta działający przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, rynku pracy, sfery gospodarki i finansów publicznych.

Przedstawiciele doktorantów w uczelnianych komisjach i zespołach

Trwa nabór kandydatów na przedstawicieli doktorantów w uczelnianych komisjach oraz zespołach Uniwersytetu Śląskiego. Kandydatury można zgłaszać do następujących organów:

  • komisji do spraw kształcenia,
  • komisji do spraw współpracy z zagranicą,
  • komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
  • odwoławczej komisji dyscyplinarna dla doktorantów.
     

Propozycje należy przesłać do 20 września 2016 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

Spotkanie w ramach Kawiarenki Kulturalno-Literackiej

21 września 2016 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbędzie się wykład dr. hab. prof. UŚ Zygmunta Woźniczki: „Rola powstań śląskich w budowaniu tożsamości”.
Będzie to pierwsze spotkanie w ramach nowego sezonu Kawiarenki Kulturalno-Literackiej. Poprowadzi je dr Lucyna Smykowska-Karaś. 

Rola powstań śląskich w budowaniu tożsamości

Projekty dotyczące przestrzeni uniwersyteckiej w budżecie obywatelskim Katowic

Po raz kolejny mieszkańcy Katowic za sprawą budżetu obywatelskiego zdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Zgłoszone przez nich propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację formalną oraz merytoryczną, zostaną poddane pod głosowanie.

Kongres Oświaty Katowice 2016

21 września 2016 r. o godz.

Wystawa Krzysztofa Szlapy „Refleksje. Fotografie z lat 2006-2016”

13 września 2016 roku o godz. 17.00 w Oddziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic (ul. Kopernika 11, Katowice) odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa Szlapy „Refleksje. Fotografie z lat 2006-2016”. Kuratorką wystawy jest dr Justyna Hanna Budzik, pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Wydziału Filologicznego UŚ. Organizatorami wystawy są Muzeum Historii Katowice, Dział Teatralno-Filmowy, Fundacja dla Filmu i Fotografii. Wystawę będzie można oglądać do 30 października 2016 r.

Wystawa „Dyplomy 2015: Projektowanie graficzne" w Bibliotece Śląskiej

Od 1 do 30 września 2016 roku w Bibliotece Śląskiej (pl. Rady Europy 1, Katowice) będzie prezentowana wystawa „Dyplomy 2015: Projektowanie graficzne" – wybór najlepszych prac dyplomowych zrealizowanych w 2015 roku w Zakładzie Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

III edycja „Bieg(z)Usiem pod Egidą”

W sobotę 8 października 2016 r. w Parku Śląskim odbędzie się trzecia edycja wydarzenia „Bieg(z)Usiem pod Egidą” – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i partnerów. To symboliczny bieg na dystansie 4,8 km zorganizowany z okazji 48. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Trasa będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i amatorów nordic walkingu. Start biegu zaplanowany został na godz. 11.00 przy hali „Kapelusz”.

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych. Proponujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Oferta obejmuje również kursy konwersacyjne, kursy języka specjalistycznego, a także przygotowujące do egzaminów (np.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”

24 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia.

Digital City — wystawa towarzysząca 2016 KSBDA Spring International Conference

Digital City to tytuł międzynarodowej wystawy prac członków KSBDA – największego stowarzyszenia edukacyjnego w Korei obejmującego kierunki artystyczne i projektowe oraz zaproszonych artystów z całego świata, towarzyszącej 2016 KSBDA Spring International Conference. Na wystawie można obejrzeć ok.

Kształcimy dyplomatów. Trwa nabór do Akademii Dyplomacji

Trwa rekrutacja do Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Konferencje z cyklu „Start innowacji”

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze

Warsztaty dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem grantów ERC

19 września 2016 roku w Warszawie odbędą się warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Podczas szkolenia swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC.

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i Filozofia”

10 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja studentów i doktorant

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.