Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aktualności

Cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z firmą PwC Service Delivery Centre jest organizatorem programu certyfikowanych warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” z zakresu efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

Pomoc materialna w semestrze letnim 2017/2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2018 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust.

Zgłoszono ponad sto prac. Niebawem poznamy laureatów konkursu im. Krystyny Bochenek

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami dotyczącymi problematyki województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym. Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

XVII Letnia Szkoła Wyszehradzka

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza na XVII Letnią Szkołę Wyszehradzką. Jest to cykl szkoleń o polityce, gospodarce i kulturze krajów Grupy Wyszehradzkiej, adresowanych m.in. do studentów i doktorantów. Projekt daje szansę nabycia doświadczeń z zakresu wykorzystania kultury w dyplomacji, rozwoju startupów oraz profesjonalizacji działalności akademickiej. W dotychczasowych edycjach Szkoły wzięło udział ponad 700 młodych ludzi, a przedsięwzięcie zostało wyróżnione Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką, ustanowioną przez ministrów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie

Uniwersytet Śląski jest współorganizatorem drugiej edycji Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie, które odbędą się 20 marca 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków (tzw. lodowisko, ul. Sportowa 1). 

Kiermasz świąteczny w rektoracie UŚ

21 oraz 23 marca 2018 roku na parterze w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) w godzinach od 8.30 do 13.30 odbywać się będzie świąteczny kiermasz prac artystycznych podopiecznych Ośrodka św. Faustyny w Tychach. Na kiermaszu będzie można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez wychowanków Ośrodka św. Faustyny w Tychach, które zostały zrobione podczas warsztatów terapii zajęciowej. Całkowity dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na rehabilitację i integrację społeczną uczestników ośrodka.

Konferencja pt. „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”

9 marca 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się, zorganizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”.

Wystawa "Borneo life"

Od 1 do 31 marca do 31 sierpnia ma miejsce wystawa fotografii Tomasza Burdzika pt. „Borneo life”. Ekspozycja znajduje się w Holu Głównym CINiBA.

Borneo – jedna z największych wysp na świecie, pokryta nieprzebranymi lasami, skrywająca bogactwo przyrody. Miejsce współistnienia różnych grup kulturowych, różnych języków, różnych wierzeń. Wyspa zamieszkiwana przez plemię Dajaków, które powoli ulega postępującej globalizacji. Borneo, gdzie można zakosztować bogactwa smaków zawartego w produktach pochodzących z targowiska.

O autorze:

X Konkurs Wyróżnień JM Rektora

Po raz dziesiąty rusza Konkurs Wyróżnień JM Rektora dla najlepszych studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego. Już od lat Konkurs jest jedną z podstawowych form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Jubileuszowa X edycja Wyróżnień zyskuje dodatkowy wymiar, poprzez wpisanie się w obchody 50-lecia Uczelni.

Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 26 lutego do 16 marca 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie można będzie zobaczyć okolicznościową wystawę „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej.

Otwarte Wykłady Mistrzowskie

1 marca 2018 r. rozpoczną się kolejne spotkania z cyklu Otwartych Wykładów Mistrzowskich. Zajęcia będą się odbywać w każdy czwartek miesiąca, od godziny 10:00 w auli im. Kazimierza Lepszego mieszczącej się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów.

Najbliższe spotkania poświęcone będą:

GFPS-Polska - stypendia w Niemczech w semestrze zimowym 2018/2019

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane  wydarzenia i stypendia pozyskiwane są z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Kursy językowe w SPNJO – edycja wiosna 2018

Od poniedziałku 19 lutego 2018 roku rozpoczynają się zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych. Program szkoleń organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a także kursy specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów certyfikujących (First, CAE).

Nowością w tej edycji są:

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie

20 marca br. w godz. 10:00-15:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie (tzw. lodowisko, ul. Sportowa 1) odbędzie się II edycja Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. Organizatorami tegorocznej edycji są: Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, oddział zamiejscowy w Cieszynie, Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie oraz Zamek Cieszyn - Klub Przedsiębiorcy.

Doktorant Wydziału Nauk Społecznych uczestnikiem konferencji w Hanowerze

Od 14 do 16 lutego 2018 roku doktorant Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Tomasz Burdzik będzie uczestniczył w konferencji pt. „Lost in the Maze? Navigating Evidence and Ethics in Translational Neuroscience” organizowanej przez Charité Berlin, Berlin Institute of Health oraz Volkswagen Stiftung w Herrenhausen Palace w Hanowerze.

50 VOICES OF UŚ – zgłoszenia!

50 Voices of UŚ, czyli 50 głosów na 50-lecie to cykl imprez kulturalno-rozrywkowych, adresowanych do społeczności Uniwersytetu. Od marca do maja, w trakcie trzech wieczorów klubowych w Katowicach i Cieszynie będzie można stanąć do konkursu i przedstawić własne dokonania muzyczne, sceniczne, estradowe. Organizatorzy, czyli Centrum Obsługi Studentów i Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego zapraszają do uczestnictwa studentów, doktorantów, słuchaczy, absolwentów, pracowników, współpracowników oraz uczniów szkół patronackich UŚ. Nabór potrwa do 28 lutego br.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w I półroczu 2018 roku

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie doktoranckich projektów naukowych ze środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje doktoranckie, wydziałowe samorządy doktoranckie, a także projekty indywidualne. Wnioski należy składać do 8 lutego 2018 roku w Kancelarii Ogólnej UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12) lub w Centrum Obsługi Studenta w pokoju 127 (w godzinach 7:00 – 15:00) oraz dodatkowo dosłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@us.edu.pl.

VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Ruszyła VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Konkurs jest skierowany do osób, które w 2017 obroniły swoją pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Nabór wniosków trwa do 23 lutego. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul.

Wystawa i konkurs "Nauka to Wolność" w Tokio

Ambasada RP w Tokio, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, planuje zorganizować w gmachu ambasady wystawę „Nauka to Wolność”, prezentującą najważniejsze osiągnięcia polskich uczonych z ostatnich lat. Podczas jej uroczystego otwarcia, które odbędzie się w pierwszej połowie marca br., planuje się zapoznanie japońskiej publiczności nie tylko z osiągnięciami prezentowanymi na wystawie, lecz także z dokonaniami młodych naukowców z Polski.

Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 11 stycznia do 9 lutego 2018 roku w holu głównym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej eksponowana będzie okolicznościowa wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej.

Stypendia w styczniu i lutym

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższe wypłaty przyznawanych przez uczelnię świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostaną zrealizowane 26 stycznia i 23 lutego br. Kolejna wypłata nastąpi po ustaleniu wysokości świadczeń na semestr letni tj. w kwietniu, z wyrównaniem za marzec.

Wyślij kartkę świąteczną z Uniwersytetem Śląskim

15 grudnia (piątek) o godzinie 16:30, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017 na rynku w Katowicach, odbędzie się akcja „Wyślij kartkę świąteczną z Uniwersytetem Śląskim”. Odwiedzający w tym czasie jarmark będą mogli nadać bezpłatnie uniwersytecką, jubileuszową kartkę świąteczną z życzeniami do swoich bliskich w specjalnie przygotowanym punkcie Uniwersytetu Śląskiego ze skrzynką Poczty Polskiej.

Laureaci stypendiów Ministra

Miło nam donieść, że wśród tegorocznych zdobywców stypendiów, przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego. Prestiżowym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 15 studentów i 3 doktorantów naszej uczelni.

Poniżej publikujemy nazwiska naszych laureatów. Pełną informację o stypendiach i ich zdobywcach   można znaleźć na stronie MNSiW. O terminie wypłaty zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie.

Przedstawiciele doktorantów do komisji i organów ponadwydziałowych

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w

  • Radzie Bibliotecznej,
  • uczelnianym Zespole ds. jakości kształcenia,
  • komisji ds. współpracy z zagranicą,
  • komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką,
  • komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
  • odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów

Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 19 grudnia 2017 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

Stypendia na Uniwersytecie w Toronto

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o możliwości ubiegania się o następujące stypendia w ramach Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim:

- stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające, na polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim (Graduate Student Scholarship); termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r.

Koncert „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”

W niedzielę 10 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach (ul. Warszawska 18) rozpocznie się koncert galowy III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra pt. „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec, JE Arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc.

Ankieta nt. centrum nauki w Katowicach

Miasto Katowice pracuje nad powstaniem centrum nauki w Katowicach. Będzie ono ośrodkiem popularyzacyjnym naukę, połączonym z miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Centrum będzie skupione na wystawach interaktywnych, praktycznych warsztatach naukowych oraz laboratoriach skierowanych głównie do dzieci, młodzieży i rodzin, jednak zaplanowano również ciekawostki dla dorosłych. Tematy wiodące ekspozycji to: energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, z uwzględnieniem eSportu oraz architektura i urbanistyka.

Wybory Zarządu URSD na kadencję 2017/2018

Pierwsze spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego kadencji 2017/2018 odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godzinie 16:00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w pokoju nr 13 (Katowice, ul. Bankowa 12, parter).

Na spotkaniu Uczelnianej Rady zostanie wybrany nowy Zarząd na najbliższą kadencję. Zapraszamy do przybycia wszystkich doktorantów, a w szczególności wybranych przez wydziałowe gremia delegatów.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – druga edycja regionalnego święta nauki

Już po raz drugi największe śląskie uczelnie, na czele z Uniwersytetem Śląskim oraz Miasto Katowice łączą siły, aby pokazać całej społeczności regionu śląsko-zagłębiowskiego, że nauką można się bawić oraz udowodnić, że codzienną pracę badaczy z różnych dziedzin da się przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.

Głosowanie w piątej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”

Uniwersytet Śląski w Katowicach już po raz piąty przyzna tytuł Absolwenta Roku z Pasją. Otrzyma go osoba aktywna społecznie, osiągająca sukcesy w działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie i z pełnym zaangażowaniem oddająca się swoim zainteresowaniom.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.