facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Festiwal „W samo południe”

Od 13 kwietnia do 13 maja 2015 r. odbywać się będzie festiwal „W samo południe”. W programie wydarzenia zaplanowano Dni Kultury Chorwackiej, Dni Kultury Macedońskiej, Dni Kultury Serbskiej i Dni Kultury Słoweńskiej, w ramach których przedstawione zostaną wybrane osiągnięcia kultur tych krajów z ostatnich lat. Ponadto w programie przewidziano spektakle teatralne, projekcje filmów, warsztaty, spotkania z twórcami oraz krótkie kursy poszczególnych języków.

Panel dyskusyjny pt. „Piractwo czy dozwolony użytek”

W czwartek 9 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Piractwo czy dozwolony użytek”. Rozmowa będzie dotyczyła prawa dozwolonego użytku, nowoczesnego modelu zarządzania kulturą, sposobu działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na pytanie: gdzie kończy się dozwolony użytek, a zaczyna piractwo? Rozmawiać również będą na temat nowych sposobów dystrybucji kultury.

Konferencja pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”

Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego organizuje ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”, która odbędzie się w ramach X Dni Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 20 i 21 kwietnia 2015 r. (w sali sympozjalnej II). Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany poglądów na temat wielości i różnorodności stylów życia Polaków.

Wykład pt. „Odpowiedź lodowców na zmiany klimatu”

15 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali audytoryjnej nr 2 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się wykład pt. „Odpowiedź lodowców na zmiany klimatu”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Jacek A. Jania z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Podczas seminarium przedstawione zostaną niektóre pomiarowe prace na lodowcach z wykorzystaniem różnych metod.

Podział środków na działalność doktorancką

Na podstawie odpowiedzi Prorektora ds. Finansów i Rozwoju prof. zw. dr. hab. Stanisława Kucharskiego oraz Kwestor Uniwersytetu Śląskiego, informującej o dotacji na działalność doktorantów w roku 2014 w wysokości 14 535,04 zł, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów przyznała środki na działalność organizacji i samorządów doktoranckich.

Okres rozliczeniowy 15 lutego – 20 września br. -  8 799,50 zł, w tym:

XXX Spotkanie Gospodarcze pt. „Skazani na pracę – czyli jak odnieść sukces na rozmowie rekrutacyjnej”

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach organizuje XXX Spotkanie Gospodarcze pt. „Skazani na pracę – czyli jak odnieść sukces na rozmowie rekrutacyjnej”. Spotkanie adresowane jest do studentów, absolwentów śląskich uczelni oraz osób zainteresowanych przedsiębiorczością i samorozwojem. Spotkanie w formie panelu dyskusyjnego odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 w auli multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej (Katowice, ul.

Otwarta Strefa Kultury #3 - wokół książki Piotra Tenczyka „Poemat o czasie przeżytym”

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 9 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 do Strefy Centralnej w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek (pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice) na spotkanie *Otwarta Strefa Kultury #3 - wokół książki Piotra Tenczyka „Poemat o czasie przeżytym”.

Europejski Kongres Gospodarczy 2015

Od 20 do 22 kwietnia 2015 r. w Katowicach odbywać się będzie VII Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składa się z debat, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich. Tematyka będzie obejmować najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Węgiel Film Festival

Od 16 do 17 kwietnia 2015 roku w Katowicach odbywać będzie się Węgiel Film Festival organizowany przez Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Ideą festiwalu jest prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych z całego świata, a także wzajemna wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół. Konfrontacja dokonań filmowych jest dla studentów dobrą okazją do obserwacji techniki i rzemiosła kolegów. Pozwala zostać docenionym przez profesjonalne jury i liczną publiczność.

Konferencja pt. „O teatrze. W 250. rocznicę teatru publicznego w Polsce”

14 kwietnia 2015 r. na Dużej Scenie w Teatrze Rozrywki o godz. 11.00 odbędzie się konferencja pt. „O teatrze. W 250. rocznicę teatru publicznego w Polsce”. Rocznica powstania teatru publicznego jest okazją do spojrzenia na ten szczególny rodzaj instytucji kultury i zastanowienia się między innymi nad tym, jaka jest dzisiaj rola teatru, jakim wyzwaniom przyszło mu sprostać, co może oferować, jaka jest jego kondycja w naszym regionie.

I spotkanie z cyklu „Przedstawiciele trzeciej kultury wobec zwierząt”

Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 20 kwietnia (poniedziałek) 2015 o godz. 12.00 na I spotkanie z cyklu „Przedstawiciele trzeciej kultury wobec zwierząt”. Spotkanie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego (V piętro, Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1). Gościem będzie prof. dr hab.

obrazek do wiadomości : 

VII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Rusza VII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

obrazek do wiadomości : 

Konferencja pt. High-Tech za „żelazną kurtyną". Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach zapraszają na interdyscyplinarną konferencję pt.
High-Tech za „żelazną kurtyną". Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL.   Obrady odbędą się w Katowicach w dniach 23–24 września (środa–czwartek) 2015 r.
Patronat naukowy na konferencją sprawuje Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Czasopismo “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”

Redakcja nowo powstałego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów naukowych (artykułów, recenzji, sprawozdań) z zakresu szeroko rozumianych studiów nad zwierzętami.

Konferencja „ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE”

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej „ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE”, która odbędzie się w dniach 21–22 września 2015.

POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP

UNIVERSITY OF ALBERTA

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies

ogłasza nabór na

POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP

dla słuchaczy studiów doktoranckich

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Old Masters in New Interpretations"

Informujemy o Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Old Masters in New Interpretations"organizowanej przez Katedrę Anglistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Koło Naukowe Anglo Cooltura Seniors. Konferencja odbędzie się 27 października 2015.

Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 10 maja 2015 r. na adres e-mail: oldmasters2015@gmail.com.

Plakat

Konferencja „Bodźce prawno - finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia"

Katedra Nauki Administracji KUL, Fundacja Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka”, Koło Naukowe Studentów Administracji KUL,
mają zaszczyt zaprosić
 do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Bodźce prawno - finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zachęty i utrudnienia.”
 
Konferencja odbędzie się 8 maja 2015 roku

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

XXIX Spotkanie Gospodarcze pt. "KONFLIKT = TABU? - czyli inne spojrzenie na konflikt w organizacji"

Zapraszamy na XXIX Spotkanie Gospodarcze pt. "KONFLIKT = TABU? - czyli inne spojrzenie na konflikt w organizacji" organizowanym przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Konferencja "Prawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet"

Organizatorzy konferencji:

LA DONNA È MOBILE

Prawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet

zapraszają 15 maja 2015 r. na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Temat pewnie wielu z Was zdziwi. Wyjaśnimy więc co trzeba i mamy nadzieję, że dojdziecie do wniosku, iż warto poświęcić czas na udział w tym niezwykłym naukowym spotkaniu.

Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego "Kultura, sztuka, przedsiębiorczość – w przestrzeni przemysłowej”

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza doktorantów do wysyłana abstraktów do panelu „Młodzi naukowcy o kulturze, sztuce i przedsiębiorczości w przestrzeniach poprzemysłowych – wyniki przemyśleń i badań" w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego "Kultura, sztuka, przedsiębiorczość – w przestrzeni przemysłowej”, która odbędzie się w dniach 21-22 maja w Zabrzu.

Zgłoszenia abstraktów można przesyłać do 20 kwietnia.

Konferencja "Armia Czerwona i czerwonoarmiści na ziemiach polskich 1939-1945"

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję "Armia Czerwona i czerwonoarmiści na ziemiach polskich 1939-1945", uległ przedłużeniu do 15 marca 2015 roku.

 

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen

W imieniu Komitetu Organizacyjnego przypominamy, że w dniu 15 marca 2015 r. zostanie zakończone przyjmowanie zgłoszeń na I Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen

Zachęcamy do rejestracji na sesje tematyczne:

    - choroby cywilizacyjne - od mechanizmów molekularnych do nowych        strategii leczenia,

    -  fizjologia i biotechnologia roślin,

    -  komórka - podstawowy model badawczy,

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych oraz towarzyszące mu warsztaty

Zapraszamy na IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych oraz towarzyszące mu warsztaty. Tym razem Sympozjum odbędzie się w Poznaniu, w dniach 27-30 maja 2015 r. Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej oraz profilu na Facebooku:

Strona www: http://tsbj2015.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/IVTSBJ

Organizatorzy Sympozjum: Instytut Socjologii UAM, Fundacja Naukowa im. F. Znanieckiego

Wielkopostne Spotkanie Nauczycieli Akademickich i Doktorantów

Zapraszamy Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego na Wielkopostne Spotkanie Nauczycieli Akademickich i Doktorantów. Spotkanie odbędzie się 28 marca br., początek o godz. 16.00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Konferencję wygłosi ks. dr Grzegorz Strzelczyk (dogmatyk, sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej).

 

 

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Przedstawiamy informacje nt. Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów pt. Innowacje w kulturze na przestrzeni dziejów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.