facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Majówka z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ

W piątek 29 maja 2015 r. o godz. 15.00 na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie (ul. Studencka) Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie Absolwentów UŚ organizują Majówkę z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ. Tematem przewodnim wydarzenia jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W programie znajdą się: koncerty, strefa dla dzieci oraz strefa, której celem będzie  propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Wykład pt. „Paradoksy nieskończoności” prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka

13 maja 2015 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr 3 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, IV piętro) odbędzie się piąte spotkanie w ramach XIII edycji interdyscyplinarnego seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Tym razem wykład pt. „Paradoksy nieskończoności” wygłosi prof. zw. dr hab. Aleksander Błaszczyk z Zakładu Teorii Mnogości i Topologii w Instytucie Matematyki UŚ.

 

Szkolenie „Porywające wystąpienia publiczne”

Biuro Karier zaprasza do udziału w szkoleniu „Porywające wystąpienia publiczne”,  które odbędzie się 14 maja br. w godz.9:00 – 15:00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12 (parter).

Biorąc udział w szkoleniu nauczysz się:

„UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”

18 maja 2015 roku odbędzie się akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”, która propaguje zdrowy styl życia, właściwe odżywanie oraz regularne korzystanie z badań profilaktycznych i rehabilitacji.

Szkoła Letnia Kuźnia Młodych Talentów

Akademia Młodych Uczonych PAN zaprasza na Szkołę Letnią Kuźnia Młodych Talentów. Przedsięwzięcie odbędzie się po raz pierwszy. KMT AMU powstała z myślą o młodych polskich naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim zazwyczaj są studia doktoranckie. Nadrzędnym celem Kuźni Młodych Talentów będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej, wymiana doświadczeń między doktorantami.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „International Technical Sciences Journal”

„International Technical Sciences Journal” (ITSJ) jest czasopismem, w którym publikowane są wysokiej klasy artykuły naukowe. Pismo skierowane jest do naukowców, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych osiągnięć w dziedzinie nauk technicznych. Wszystkie materiały wydawane są w języku angielskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.itsj.org.

Apel o uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Council of European University Association – EUA), które miało miejsce 15 kwietnia 2015 r. w Antwerpii, uczestnicy posiedzenia – przewodniczący działających w Europie krajowych konferencji rektorów – uzgodnili, że zwrócą się do swoich uczelni członkowskich z apelem o uczczenie ofiar niedawnego zamachu terrorystycznego w Garissa University College, wymierzonego w fundamentalne dla kultury europejskiej wartości, takie jak prawo do nauki i wolności poglądów.

X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W dniach 24-26 września 2015 r. w pawilonach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Ośrodku Szkoleniowym „Jałowcowa Góra” w Dobczycach odbędzie się X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.

Tematyka X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych obejmuje zagadnienia szeroko pojętej logistyki w następujących obszarach specjalistycznych:

Zbiórka „Okulary dla Afryki”

Uniwersytet Śląski wspiera akcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny „Okulary dla Afryki”. W terminie od 24.04 do 20.05.2015 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (ul. Bankowa 14, Katowice), Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Fizyki i Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zbierane są okulary przeciwsłoneczne oraz stare okulary korekcyjne.

obrazek do wiadomości : 

Instytut Nenckiego czeka na doktorantów z Europy

W maju 2015 roku w Instytucie Nenckiego ruszy nabór do kolejnej edycji Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w ramach programu Marie Curie COFUND. Ponad 20 doktorantów będzie mogło uczestniczyć w projektach badawczych z biologii i medycyny, realizowanych przez instytut we współpracy z ośrodkami z zagranicy.

Konferencja naukowa „Ciało, muzyka, performans”

Zakład Estetyki i Zakład Teatru i Dramatu (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Ciało, muzyka, performans”, która odbędzie się 22-23.10.2015 roku.

Otwarta Strefa Kultury #4 - Zanzibar- antropologiczne studium przypadku pewnego hotelu

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 24 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 do Strefy Centralnej w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek (pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice) na spotkanie Otwarta Strefa Kultury #4 - Zanzibar- antropologiczne studium przypadku pewnego hotelu.
prowadzenie: mgr Emilia Wieczorkowska

International conference ‘Interdisciplinary encounters: Dimensions of Interpreting Studies’

Zakład Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies, której tematem przewodnim jest interdyscyplinarny charakter przekładu ustnego. Wieloaspektowe spojrzenie na przekład ustny wydaje się być niezwykle istotne, gdyż daje m.in.

obrazek do wiadomości : 

13th Students' Science Conference

Politechnika Wrocławska zaprasza do udziału w 13 edycji Students’ Science Conference, która odbędzie się od 17 do 20 września 2015 w województwie dolnośląskim. To prestiżowe, międzynarodowe wydarzenie skierowane do studentów oraz doktorantów.

ARCHITEKTURA MIASTA KULTURY

23 kwietnia (czwartek) o godzinie 18.00 w kawiarence Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (ul. Bankowa 11a, Katowice)odbędzie się kolejne spotkanie w ramach katowickiej edycji cyklu „Kawa i Czasopisma” pt. ARCHITEKTURA MIASTA KULTURY.

Tematem spotkania będzie architektura zarówno ta współczesna, jak i historyczna Katowic oraz innych śląskich miast w kontekście przemian społecznych i kulturowych Górnego Śląska.

Ankieta dotycząca studiów doktoranckich

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej studiów doktoranckich dostępnej na stronie: https://doktoranci2015.ankietka.pl/.

XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii"

Informujemy o XIII Ogólnopolskim Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii", które odbędzie się w dniach 31 maja - 3 czerwca 2015 w Karpaczu.

Zaproszenie
 

„I Kongres Młodych Ludzi Nauki - wizja, nauka, postęp"

Pragniemy przypomnieć o zbliżającym się terminie końca rejestracji udziału w „I Kongresie Młodych Ludzi Nauki - wizja, nauka, postęp", który odbędzie się 09 maja 2015 roku w Krakowie.
Organizatorami konferencji są: Katedra Inżynierii Mechanicznej I Agrofizyki; Uniwersytet Rolniczy Im. Hugona Kołłątaja W Krakowie; Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów; Wydział Inżynierii Produkcji I Energetyki; Traicon S.C. ; Dziedzic & Moczulski.

IX Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

Zapraszamy na IX Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (9th International Forum Science and Technology Days Poland-East), które odbędzie się w Hotelu Supraśl w Supraślu w dniach 28-30 maja 2015 r.

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba - teoria i praktyka"

Zapraszamy młodych naukowców, doktorów i doktorantów, do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Utrata i żałoba - teoria i praktyka", która odbędzie się 22-23 maja 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom medyczno-psychologiczno-duchowym we współczesnym świecie.

International platform IJSK

IJSK is an international platform with open- access journals that publishes research concentrated articles , scientific manuscripts and survey based contributions focusing all aspects of

Ogólnokrajowa konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce. Badania i Rozwój

Informujemy o zapisach na Ogólnokrajową konferencję: Młodzi Naukowcy w Polsce. Badania i Rozwój która odbędzie się w czerwcu 2015, w trzech miastach.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.mlodzinaukowcy.com/zgloszenie.html.

Każdy uczestnik ma prawo opublikowania dwóch punktowanych artykułów oraz streszczenia swojego wystąpienia. Może wystąpić z referatem lub posterem.

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń udziału w warsztatach został przedłużony do 20.04.15 r.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami warsztatów: 

LISTA WARSZTATÓW METODOLOGICZNYCH

Festiwal „W samo południe”

Od 13 kwietnia do 13 maja 2015 r. odbywać się będzie festiwal „W samo południe”. W programie wydarzenia zaplanowano Dni Kultury Chorwackiej, Dni Kultury Macedońskiej, Dni Kultury Serbskiej i Dni Kultury Słoweńskiej, w ramach których przedstawione zostaną wybrane osiągnięcia kultur tych krajów z ostatnich lat. Ponadto w programie przewidziano spektakle teatralne, projekcje filmów, warsztaty, spotkania z twórcami oraz krótkie kursy poszczególnych języków.

Panel dyskusyjny pt. „Piractwo czy dozwolony użytek”

W czwartek 9 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Piractwo czy dozwolony użytek”. Rozmowa będzie dotyczyła prawa dozwolonego użytku, nowoczesnego modelu zarządzania kulturą, sposobu działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na pytanie: gdzie kończy się dozwolony użytek, a zaczyna piractwo? Rozmawiać również będą na temat nowych sposobów dystrybucji kultury.

Konferencja pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”

Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego organizuje ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”, która odbędzie się w ramach X Dni Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 20 i 21 kwietnia 2015 r. (w sali sympozjalnej II). Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany poglądów na temat wielości i różnorodności stylów życia Polaków.

Wykład pt. „Odpowiedź lodowców na zmiany klimatu”

15 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali audytoryjnej nr 2 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się wykład pt. „Odpowiedź lodowców na zmiany klimatu”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Jacek A. Jania z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Podczas seminarium przedstawione zostaną niektóre pomiarowe prace na lodowcach z wykorzystaniem różnych metod.

Podział środków na działalność doktorancką

Na podstawie odpowiedzi Prorektora ds. Finansów i Rozwoju prof. zw. dr. hab. Stanisława Kucharskiego oraz Kwestor Uniwersytetu Śląskiego, informującej o dotacji na działalność doktorantów w roku 2014 w wysokości 14 535,04 zł, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów przyznała środki na działalność organizacji i samorządów doktoranckich.

Okres rozliczeniowy 15 lutego – 20 września br. -  8 799,50 zł, w tym:

XXX Spotkanie Gospodarcze pt. „Skazani na pracę – czyli jak odnieść sukces na rozmowie rekrutacyjnej”

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach organizuje XXX Spotkanie Gospodarcze pt. „Skazani na pracę – czyli jak odnieść sukces na rozmowie rekrutacyjnej”. Spotkanie adresowane jest do studentów, absolwentów śląskich uczelni oraz osób zainteresowanych przedsiębiorczością i samorozwojem. Spotkanie w formie panelu dyskusyjnego odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 w auli multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej (Katowice, ul.

Otwarta Strefa Kultury #3 - wokół książki Piotra Tenczyka „Poemat o czasie przeżytym”

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 9 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 do Strefy Centralnej w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek (pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice) na spotkanie *Otwarta Strefa Kultury #3 - wokół książki Piotra Tenczyka „Poemat o czasie przeżytym”.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.