facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualności

Seminarium pt. „Polowanie w XXI wieku…”

Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultu

Konferencja Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach

Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej będą tematem konferencji Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w styczniu 2017 roku w Katowicach. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski.

Wyniki wyborów władz URSD UŚ na kadencję 2016/2017

Z ogromną przyjemnością informujemy, że 30 listopada 2016 r. podczas pierwszego posiedzenia Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego kadencji 2016/2017, delegaci dokonali wyboru nowych władz statutowych URSD. W skład Zarządu weszli:
 
Przewodniczący:
mgr Karol Sikora (Wydział Nauk Społecznych)
 
Zastępca Przewodniczącego:
mgr Jacek Mularski (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Pomocy Materialnej:

Wystawa „Dyplomy 2011-2016: Projektowanie graficzne"

Od 30 listopada 2016 roku w holu rektoratu Uniwersytetu Śląskiego będzie można oglądać wystawę "Dyplomy 2011-2016: Projektowanie graficzne", prezentującą wybór z najlepszych dyplomów magisterskich i licencjackich zrealizowanych w pracowniach projektowania graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wybory Zarządu URSD na kadencję 2016/2017

Pierwsze spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego kadencji 2016/2017 odbędzie się 30 listopada (środa) o godzinie 16:00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w pokoju nr 13 (Katowice, ul. Bankowa 12, parter).
 
Na spotkaniu Uczelnianej Rady zostanie wybrany nowy Zarząd na najbliższą kadencję. Zapraszamy do przybycia wszystkich doktorantów, a w szczególności wybranych przez wydziałowe gremia delegatów, posiadających czynne prawo wyborcze.

VI edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”

Od 14 listopada do 12 grudnia 2016 roku prowadzona będzie zbiórka na rzecz zwierząt w ramach VI edycji akcji „Uniwersytet Pomaga”.

Spotkanie informacyjne GRANTY dla innowatorów - spotkanie informacyjne

30 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul.

I Triennale Grafiki Cieszyn 2017

Do 10 lutego 2017 roku można nadsyłać prace do międzynarodowego I Triennale Grafiki Cieszyn 2017, organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ostravská univerzita v Ostravě, Zamek Cieszyn oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant.

Bezpłatny cykl szkoleń "How to write a good scientific article and have it published"

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma zaszczyt zaprosić doktorantów z całej Polski do udziału w realizowanym we współpracy z wydawnictwem Elsevier bezpłatnym cyklem szkoleń "How to write a good scientific article and have it published". Szkolenia odbywają się w języku angielskim.

Terminy i miejsca szkoleń:

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w Radzie Bibliotecznej. Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 23 listopada 2016 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.
 

Głosowanie na Absolwenta z Pasją Roku 2016

Na stronie „Gazety Wyborczej” rozpoczęło się głosowanie na „Absolwenta z Pasją Roku 2016”. Plebiscyt ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni.

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta (1 pozycja) w ramach projektu badawczego pt. „Badanie stabilności wybranych związków azowych i diazowych jako dodatków fiskalnych paliw pod wpływem kontrolowanych czynników” (No. 2014/13/B/ST4/05007).

Projekt jest realizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Środki na działalność doktorancką w II półroczu 2016 r.

W II półroczu 2016 r. do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów wpłynęły łącznie trzy wnioski w sprawie dofinansowania projektów w zakresie doktoranckiej działalności naukowej. Dwa wnioski złożyło Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ (Wydział Filologiczny) na projekty "Arkana fantastyki" i "Pożywka. Seminaria o jedzeniu" oraz indywidualnie Marta Kierska z Wydziału Nauk Społecznych na projekt "Obraz służby więziennej w Polsce. Między oczekiwaniami a rzeczywistością".

Przedstawiciel doktorantów w Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką. Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 17 listopada 2016 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

Debata „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy”

15 listopada 2016 r. od godz. 17.00-18.30 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata inaugurująca najnowszą inicjatywę Forum Młodych RIG w Katowicach pn. „Kierunek Sukces!”. Dyskusja pod hasłem „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy", organizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zgromadzi uznanych ekspertów oraz młodzież licealną, studentów i absolwentów, którzy wspólnie poruszą zagadnienia dotyczące m.

„Koncert Przyjaźni z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA”

11 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbędzie się „Koncert Przyjaźni z okazji Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Weteranów (Veterans Day) w USA”, organizowany przez Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, Inter-Cities Performing Arts, Inc. z USA i Polsko-Amerykańską Radę Współpracy (USPTC). Koncert katowicki jest jednym z pięciu koncertów w ramach Poland Music Tour for Peace 2016. 

Wykład prof. Krzysztofa Łastowskiego pt. „Wokół struktury teorii ewolucji. Zarys analizy historyczno-metodologicznej”

2 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się wykład prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Łastowskiego „Wokół struktury teorii ewolucji. Zarys analizy historyczno-metodologicznej”.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Do 25 stycznia 2017 roku trwa nabór prac w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki

Międzyuczelniany komitet naukowy zaprasza do udziału w jubileuszowej X edycji Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki.
Konferencja odbędzie się w terminach 3.12.2016 r. - Warszawa (Nowe trendy w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych, Nowe trendy w naukach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych); 10.12.2016 - Wrocław (Nowe trendy w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych); 

Kursy językowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W poniedziałek 17 października 2016 roku rozpoczną się zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w II półroczu 2016 roku

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie doktoranckich projektów naukowych ze środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje doktoranckie, wydziałowe samorządy doktoranckie, a także projekty indywidualne. Wnioski należy składać do 11 października w Kancelarii Ogólnej UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12) lub w pokoju nr 13 (w godzinach 7:00 – 15:00) oraz dodatkowo dosłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@us.edu.pl.

Uniwersytet Śląski na urodzinach „Spodka”

22 października 2016 roku w hali widowiskowo-sportowej „Spodek” w Katowicach odbędą się obchody 45. rocznicy powstania obiektu.

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy – to wszystko składa się na program Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016. Największe w regionie wydarzenie naukowe organizują śląskie uczelnie wraz z Miastem Katowice.

Konsultacje Rzecznika Praw Absolwenta

Rzecznik Praw Absolwenta działający przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, rynku pracy, sfery gospodarki i finansów publicznych.

Przedstawiciele doktorantów w uczelnianych komisjach i zespołach

Trwa nabór kandydatów na przedstawicieli doktorantów w uczelnianych komisjach oraz zespołach Uniwersytetu Śląskiego. Kandydatury można zgłaszać do następujących organów:

  • komisji do spraw kształcenia,
  • komisji do spraw współpracy z zagranicą,
  • komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
  • odwoławczej komisji dyscyplinarna dla doktorantów.
     

Propozycje należy przesłać do 20 września 2016 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

Spotkanie w ramach Kawiarenki Kulturalno-Literackiej

21 września 2016 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbędzie się wykład dr. hab. prof. UŚ Zygmunta Woźniczki: „Rola powstań śląskich w budowaniu tożsamości”.
Będzie to pierwsze spotkanie w ramach nowego sezonu Kawiarenki Kulturalno-Literackiej. Poprowadzi je dr Lucyna Smykowska-Karaś. 

Rola powstań śląskich w budowaniu tożsamości

Projekty dotyczące przestrzeni uniwersyteckiej w budżecie obywatelskim Katowic

Po raz kolejny mieszkańcy Katowic za sprawą budżetu obywatelskiego zdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Zgłoszone przez nich propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację formalną oraz merytoryczną, zostaną poddane pod głosowanie.

Kongres Oświaty Katowice 2016

21 września 2016 r. o godz.

Wystawa Krzysztofa Szlapy „Refleksje. Fotografie z lat 2006-2016”

13 września 2016 roku o godz. 17.00 w Oddziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic (ul. Kopernika 11, Katowice) odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa Szlapy „Refleksje. Fotografie z lat 2006-2016”. Kuratorką wystawy jest dr Justyna Hanna Budzik, pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Wydziału Filologicznego UŚ. Organizatorami wystawy są Muzeum Historii Katowice, Dział Teatralno-Filmowy, Fundacja dla Filmu i Fotografii. Wystawę będzie można oglądać do 30 października 2016 r.

Wystawa „Dyplomy 2015: Projektowanie graficzne" w Bibliotece Śląskiej

Od 1 do 30 września 2016 roku w Bibliotece Śląskiej (pl. Rady Europy 1, Katowice) będzie prezentowana wystawa „Dyplomy 2015: Projektowanie graficzne" – wybór najlepszych prac dyplomowych zrealizowanych w 2015 roku w Zakładzie Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.