Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aktualności

Nabór zgłoszeń na elektora doktorantów w wyborach władz uniwersyteckich na kadencję 2020-2024 r."

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego zachęca do przesyłania swoich kandydatur na elektora doktorantów w wyborach rektora UŚ na kadencję 2020-2024. Swoją aplikacje (imię, nazwisko, mail, telefon, nazwa instytutu) proszę przesyłać na trzy adresy mailowe jednocześnie:

doktoranci@us.edu.pl, emilie.szwajnoch@gmail.com, salwa.piotr@gmail.com.

 

PROM – stypendia na krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne dla doktorantów

 Ruszył nabór do programu PROM – Międzynarodowa mobilność doktorantów i kadry akademickiej w module: wyjazdy doktorantów. Uniwersytet Śląski w Katowicach dysponuje sześćdziesięcioma miejscami stypendialnymi na krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne.

Uprawnieni do wyjazdy są wszyscy doktoranci UŚ, którzy nie ukończyli 40. roku życia. Mobilności mogą trwać od 5 do 30 dni i mają być zrealizowane do 30 września 2020 roku, a ich celem może być udział w krótkich formach kształcenia, uczestnictwo w konferencji naukowej lub praca badawcza.

Stypendium dla studenta planującego kształcenie w Szkole Doktorskiej w zakresie inżynierii materiałowej

Instytut Inżynierii Materiałowej na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ oferuje dwa miejsca stypendialne dla studenta przedostatniego lub ostatniego roku studiów magisterskich kierunków: inżynieria materiałowa, chemia, fizyka, mechatronika lub nauk pokrewnych. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 grudnia br.

Szczegóły w załączniku (pdf, 228 KB)

Pierwsze spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w roku akademickim 2019/2020

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach i Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych ekonomią i naukami społecznymi na pierwsze spotkanie Klubu w roku akademickim 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w środę 30.10.2019 o godz. 18:30 w sali 227 budynku Instytutu Matematyki UŚ przy ul. Bankowej 14.

Przedłużony termin składania wniosków o świadczenia

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że do 15 bm. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz o zapomogę za październik.

Stypendium rektora dla doktorantów

Zgodnie ze stanowiskiem Prorektora ds.

Cykl wykładów i warsztatów pt. "Chemia zapachu - fragrance chemistry".

Szanowni Państwo,

Instytut Chemii zaprasza na cykl wykładów i warsztatów pt. "Chemia zapachu - fragrance chemistry".

Cykl poprowadzi profesor Sylvain Antoniotti (Uniwersytet Cote d'Azur, Instytut Chemii, Nicea http://univ-cotedazur.fr/…/pr…/chercheurs/sylvain-antoniotti).

Tematyką poruszaną podczas spotkań będzie:

Akademiki w czasie wakacji

Wszystkich zainteresowanych pobytem w akademikach w okresie wakacyjnym zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

Stypendia Fundacji "Praca dla Niewidomych"

Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z dysfunkcją wzroku do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020. Jego miesięczna wysokość to 1000 zł brutto, a dokumenty można składać do 30 września br.

Informacji można zasięgać pod adresem fpdn@fpdn.org.pl, wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

- 23 maja
- 25 czerwca.

Świąteczny kiermasz w rektoracie UŚ

8 i 11 kwietnia 2019 roku na parterze w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) w godzinach od 9.00 do 13.30 odbywać się będzie świąteczny kiermasz prac artystycznych podopiecznych Ośrodka św. Faustyny w Tychach.

Ośrodek św. Faustyny realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy sprawności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Celem ośrodka jest polepszenie jakości życia uczestników poprzez zmniejszenie procesu wykluczenia społecznego.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2018/2019

26 marca 2019 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego nie ulega zmianie i wynosi 1000,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

PROM - Międzynarodowa wymiana szkoleniowa doktorantów i kadry

Dział Współpracy z Zagranicą informuje o otwarciu naboru wniosków do udziału w projekcie wymiany stypendialnej, realizowanym w ramach programu PROM.

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację krótkoterminowych mobilności (wyjazdów zagranicznych oraz przyjazdów z uczelni zagranicznych) w celu odbycia krótkiej formy szkolenia.

GFPS-Polska - stypendia w Niemczech w semestrze zimowym 2019/2020

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane wydarzenia i stypendia pozyskiwane są z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Spotkanie ze stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

W roku akademickim 2018/2019 stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia otrzymało 12 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane były za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie, a wysokość stypendium wynosiła 15 tys. zł w przypadku studentów oraz 25 tys. zł – w przypadku doktorantów.

Wystawa „Śląska Nagroda Naukowa” w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Od 4 do 29 marca 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (ul. Mikołowska 72A) eksponowana jest wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Nagroda ta to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wypłata świadczeń w marcu

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, 15 marca nastąpi wypłata dodatków mieszkaniowych za luty, zapomóg oraz przyznanych w lutym, a dotąd niewypłaconych stypendiów socjalnych i specjalnych. Przypominamy, że następna wypłata świadczeń przyznanych zarówno na semestr letni, jak i na rok akademicki jest przewidziana na kwiecień (z wyrównaniem za marzec), po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa i dokonaniu ustaleń stypendialnych na nowy semestr.

Mgr Mateusz Król stypendystą Fulbright Junior Research Award

Mgr Mateusz Król – doktorant w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, został laureatem prestiżowego stypendium Fulbright Junior Research Award na rok akademicki 2019/2020.

Spotkanie dyskusyjne – Prawo własności do obiektów niematerialnych

Zapraszamy na pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach. Spotykamy się 28.02 o godzinie 18:00 w sali 227 na drugim piętrze budynku Instytutu Matematyki przy ul. Bankowej 14.

Doktorant Michał Pielka laureatem konkursu „Student-Wynalazca”

Mgr inż. Michał Pielka, doktorant z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, został laureatem IX edycji konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Komisja konkursowa doceniła układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu, czynności oddechowych oraz pulsu wraz z powiązanymi rozwiązaniami, na które składają się 2 opatentowane wynalazki i 2 wzory przemysłowe. Jednym z rozwiązań jest opracowany sposób transmisji danych pozwalający na przesłanie większej ilości informacji i uproszczenie procedury ich odbioru.

Wykład Prof. Ilya Polishuka

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów w środę, 6 lutego o 12.00, na wykład prof. Ilya Polishuka pt. „Predicting Phase Behavior of Metallic Mercury in Liquid and Compressed Gaseous Hydrocarbons". Wykład odbędzie w Instytucie Chemii, ul. Bankowa 14, sala 111 (parter).

Wystawa pn.. „Śląska Nagroda Naukowa” w Bibliotece Śląskiej

Od 31 stycznia do 28 lutego 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1) eksponowana będzie wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Jest to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy nie tylko w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, ale również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktoranckiej w I półroczu 2019 roku

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów naukowych lub aktywizujących środowisko doktoranów. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje doktoranckie, wydziałowe samorządy doktoranckie, a także projekty indywidualne. Wnioski adresowane do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów należy składać do 8 lutego 2019 roku w Kancelarii Ogólnej UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12) lub w Centrum Obsługi Studenta w pokoju 127 (w godzinach 7:00 – 15:00) oraz dodatkowo dosłać w formie elektronicznej na adres doktoranci@us.edu.pl.

Wykład Prof. Claude Millota

Serdecznie zapraszamy Państwa pracowników, doktorantów i studentów we wtorek 22-ego stycznia o 10.00 na wykład prof. Claude Millot z Katedry Fizyki i Chemii Teoretycznej w Uniwersytecie Lotaryngii, zatytułowany „Molecular Dynamics Simulation of Liquid Water: pressure effect on molecular diffusion”.

W załączeniu dołączamy abstrakt wydarzenia.

Wykład odbędzie się we wtorek 22-ego stycznia o 10.00 w Instytucie Chemii ul. Bankowa 14 sala 111 (parter).

Wyniki wyborów do URSD na rok 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie wyborcze Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (URSD) na kadencję 2018/2019.

Delegaci wydziałowi dokonali wyboru Zarządu URSD w składzie:

Wypłaty świadczeń w styczniu i lutym

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższe przelewy świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpią 25 stycznia i 22 lutego. Wypłata za marzec zostanie zrealizowana wraz z kwietniową, po ustaleniu wysokości świadczeń na semestr letni.

Wartościowanie w naukach społecznych - spotkanie 18.12

Zapraszamy na ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach w dniu 18 grudnia. Spotkanie odbędzie się w budynku Instytutu Chemii (ul Szkolna 9) w sali 12.

Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji na temat wolności od wartościowania oraz wartości w naukach społecznych. Jest to problem fundamentalny dla nauk społecznych do którego wciąż się wraca, zarówno w ramach poszczególnych nauk, jak i w odniesieniu do całego gmachu nauk społecznych.

Spotkanie poprowadzi Norbert Slenzok - doktorant na Uniwersytecie Śląskim.

Nabór nowych przedstawicieli doktorantów do komisji i organów ponadwydziałowych

Trwa nabór kandydatów na przedstawiciela doktorantów w

  • Radzie Bibliotecznej,
  • Uczelnianym zespole ds. jakości kształcenia,
  • Komisji ds. współpracy z zagranicą,
  • Komisji ds. doktoranckich,
  • Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką,

 

Propozycje kandydatur prosimy zgłaszać do 16 grudnia 2018 r. na adres mailowy: doktoranci@us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.